AKADEMIA WIEDZY FINANSOWEJ

Ubezpieczenie Twojej firmy - jak wybrać najlepsze ubezpieczenie i zapewnić kompleksową ochronę

Autor:
Rafał Sroka
KATEGORIA:
Ryzyko
Data:
December 2023

Jakie ryzyka czekają na właściciela firmy?

Właściciele firm muszą być świadomi różnorodnych ryzyk, które mogą wpłynąć na stabilność i funkcjonowanie ich przedsiębiorstw. Jednym z głównych zagrożeń jest ryzyko odpowiedzialności cywilnej, które może wyniknąć z roszczeń pracowników, klientów czy kontrahentów. Dodatkowo, przedsiębiorstwa narażone są na ryzyko związanego z działalnością gospodarczą, takie jak wahania rynkowe, zmiany przepisów prawnych czy konkurencja. Zdarzenia losowe, takie jak pożary, powodzie, trzęsienia ziemi czy inne klęski żywiołowe, stanowią kolejne potencjalne zagrożenie dla przedsiębiorstw. Ponadto, ryzyko utraty danych i naruszenia prywatności stają się coraz bardziej istotne w dobie technologicznego postępu. Warto również brać pod uwagę ryzyko związanego z przerwą w działalności spowodowaną np. awarią sprzętu czy utratą dostaw. Wszystkie te czynniki podkreślają konieczność rozważnego podejścia do ubezpieczeń, aby właściciele firm mogli skutecznie zarządzać tymi różnorodnymi ryzykami.

Zakres ubezpieczenia dla firm - z czego składa się zakres ochrony?

Mało kto łączy te dwie sprawy, ale zarządzanie ryzykiem ubezpieczeniowym to również element optymalizacji procesów w firmie. W końcu, jeśli pracownicy będą dobrze ubezpieczeni, to będą lepiej pracować, a zabezpieczony majątek nie będzie wymagał innych środków ostrożności np. trzymania funduszy na czarną godzinę.

Podstawą dobrego ubezpieczenia firmowego jest zrozumienie różnych ryzyk oraz porównanie ich zarówno na etapie analizy potrzeb jak i późniejszym wyborze ubezpieczenia. Poniżej znajdziesz najważniejsze ryzyka, które uważam za główny człon każdej polisy.

Ubezpieczenie majątku firmy od zdarzeń losowych i kradzieży

Ubezpieczenie majątku firmy od ognia, zdarzeń losowych oraz kradzieży jest kluczowym elementem strategii ochrony przedsiębiorstwa. Ubezpieczenie od ognia obejmuje ryzyko strat wynikłych z pożaru, wybuchu czy uderzenia pioruna, chroniąc mienie firmy przed zniszczeniem lub uszkodzeniem. Warto również rozważyć ubezpieczenie od zdarzeń losowych, które obejmuje szereg różnorodnych sytuacji, takich jak trzęsienia ziemi, powodzie, huragany czy inne klęski żywiołowe, mogące stanowić znaczne zagrożenie dla mienia firmy.

Ubezpieczenie od kradzieży z kolei stanowi zabezpieczenie przed utratą mienia z powodu włamania, rabunku czy kradzieży mienia firmy. Warto podkreślić, że te rodzaje ubezpieczeń mogą wspólnie stanowić skuteczną obronę przed różnorodnymi ryzykami, które mogą zagrozić stabilności i ciągłości działalności przedsiębiorstwa. Odpowiednio dostosowany zakres ochrony może przyczynić się do zminimalizowania potencjalnych strat finansowych, związanych z nieprzewidywalnymi wydarzeniami, które mogą wpłynąć na majątek firmy.

Wspomniany przeze mnie zakres ochrony, jest nieco inny niż w przypadku opisywanych przeze mnie ubezpieczeń dotyczących domu lub mieszkania. Ubezpieczenie mienia firmowego zależy w dużej mierze od rodzaju i potrzeb działalności. W końcu, firma która nie ma żadnych maszyn będzie ubezpieczać inny zakres niż taka, której sprzęt elektroniczny to podstawa działalności. Ubezpieczenia firmowe są nieco bardziej elastyczne, głównie ze względu na inne szkody, które mogą powstać przy wykonywaniu danej działalności. Można je również rozszerzyć o różne, bardzo sprecyzowane ryzyka, dlatego dobrze dobrana polisa powinna być poprzedzona odpowiednią analizą potrzeb. Nie zalecam kierować się polityką ,,byle taniej", bo co z tego, że składka będzie niska, jeśli umowa nie zadziała w razie szkody?

Ubezpieczenie firmy w razie roszczeń osób trzecich - ubezpieczenie OC firmowe

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej (OC) dla firmy stanowi istotny element zabezpieczenia przed różnorodnymi ryzykami związanymi z ewentualnymi szkodami wyrządzonymi osobom trzecim lub ich mieniu w trakcie prowadzenia działalności. Ryzyka związane z OC firmy obejmują potencjalne roszczenia i straty finansowe wynikające z wypadków, w których firma jest uznawana za odpowiedzialną. Przykłady takich sytuacji to wypadki na terenie firmy, uszkodzenia mienia klientów, błędy czy zaniedbania pracowników prowadzące do szkód w mieniu lub zdrowiu innych osób. Ubezpieczenie OC firmy może także obejmować koszty obrony prawnej w przypadku wszczęcia postępowania sądowego w związku z roszczeniami. Dla przedsiębiorcy, posiadanie polisy OC może być kluczowe w zabezpieczeniu finansowym w sytuacjach, gdzie firma może być poddana roszczeniom o odszkodowanie, co przyczynia się do zachowania stabilności finansowej przedsiębiorstwa. 

Podobnie jak w przypadku ubezpieczenia majątkowego, to jak będzie wyglądało OC działalności gospodarczej w dużej mierze zależy od rodzaju firmy. Pokusiłbym się nawet o stwierdzenie, że można je jeszcze bardziej dostosować tak, żeby odpowiadało indywidualnym potrzebom firmy.

Ponownie kierując się w stronę przykładów - stolarz, który montuje meble w mieszkaniu klienta będzie potrzebował innej umowy ubezpieczenia niż to, co obejmuje OC programisty. Niektórzy dziwią się, jak wiele danych należy podać przy spisywaniu polisy OC - obrót firmy, PKD, wszelkie maszyny, przemyśleć ryzyka, które mogą wystąpić w związku z prowadzeniem działalności. Sprawa jest jednak bardzo prosta - im dokładniej sprecyzujesz swoje potrzeby, tym lepszą i dokładniejszą ochronę otrzymasz w ramach ubezpieczenia.

Warto wyróżnić w tym miejscu kilka ,,stron” ubezpieczenia OC - bo w różnych sytuacjach mogą skorzystać z nich różne strony sporu.

OC Pracodawcy pozwala na ochronę w razie roszczeń PRACOWNIKÓW w kierunku firmy. Oznacza to, że gdy np. na hali dojdzie do zdarzenia/wypadku z winy pracodawcy, roszczenie może być pokryte z takiej właśnie klauzuli.

OC Pracownika jak można się domyślić pozwala na ochronę firmy w razie, gdy powstanie szkoda z winy pracownika np. w powierzonym przez klienta mieniu. Wtedy również wszelkie roszczenia pokrywa polisa.

Ubezpieczenie pracowników na życie - polisa grupowa

Ubezpieczenia grupowe, o których szerzej pisałem w tym artykule, to jeden z najbardziej podstawowych benefitów w zakładach pracy. Są to ubezpieczenia osobowe, które mogą objąć ochroną ubezpieczeniową pracowników, właścicieli firmy itp. Cecha charakterystyczna takich polis, to niższe składki i wiele świadczeń m.in.:

I wiele innych, również z różnymi wariantami. Kompleksowe ubezpieczenie grupowe powinno posiadać szeroki zakres świadczeń i dobrze dobrane sumy ubezpieczenia. Ubezpieczenie dla małych i średnich firm może różnić się nieco od polis olbrzymich korporacji, głównie warunkami lub możliwością posiadania kilku pakietów ubezpieczeń.

Wybierz pakiet medyczny jako benefit dla pracowników Twojej firmy

Ubezpieczenie zdrowotne to kolejny benefit, który warto wprowadzić w swojej firmie. Jest on stosowany nieco rzadziej, niż ubezpieczenie grupowe, chociaż w mojej ocenie - zupełnie niesłusznie.

Jak sama nazwa wskazuje, takie ubezpieczenie pozwala na korzystanie z wybranych świadczeń dotyczących lekarzy itp. prywatnie. Zazwyczaj odbywa się to w wybranych placówkach (LuxMed, Medicover) i wszelkich współpracujących instytucjach.

Pakiety ubezpieczeń zdrowotnych mogą obejmować:

Wszystko zależy oczywiście od tego, jaki pakiet zostanie wykupiony w firmie oraz w jakim towarzystwie została zawarta umowa. Właściciele firmy mogą pokrywać w części lub w całości koszt składki. Jest to również sposób na optymalizację podatkową, dlatego warto rozważyć wdrożenie i ubezpieczenia grupowego i pakietów medycznych do firmy. Pamiętaj, że znacznie zwiększa to również Twoja konkurencyjność na rynku.

Nietypowe świadczenia na które warto ubezpieczyć firmę - cyberbezpieczeństwo, pomoc prawna, assistance

Tak jak wielokrotnie wspomniałem w artykule, ubezpieczenie dla firmy może być bardzo rozbudowanym produktem, a ochrona ubezpieczeniowa obejmuje często... nietypowe świadczenia. Postanowiłem wymienić trzy z nich, z których właściciele firm korzystają coraz częściej:

  1. Cyberbezpieczeństwo: Cyberbezpieczeństwo to nietypowe, lecz coraz bardziej istotne świadczenie ubezpieczeniowe. Obejmuje ono ochronę przed skutkami ataków cybernetycznych, takich jak kradzież danych, utrata poufności informacji czy ataki ransomware. Ubezpieczenie cyberbezpieczeństwa działa w taki sposób, że firma objęta ochroną może otrzymać wsparcie finansowe na pokrycie strat związanych z atakiem, koszty przywracania systemów, środki na zarządzanie kryzysem reputacyjnym, a także pomoc prawną w przypadku ewentualnych konsekwencji prawnych. Dzięki temu rodzajowi ubezpieczenia, firmy mogą skutecznie zminimalizować ryzyko finansowe związane z incydentami cybernetycznymi.

  2. Pomoc Prawna dla Firm: Ubezpieczenie pomoc prawna dla firm dostarcza wsparcia w sytuacjach związanych z koniecznością rozstrzygania sporów prawnych. Obejmuje to zarówno kwestie z zakresu prawa cywilnego, handlowego jak i pracowniczego. W przypadku sporu, firma może skorzystać z usług prawnika, a koszty związane z obroną przed roszczeniami, procesami sądowymi czy też przygotowywaniem dokumentów prawnych, są często objęte ubezpieczeniem. Działa to jako forma zabezpieczenia przed nieprzewidywalnymi kosztami związanymi z potrzebą korzystania z usług prawniczych.

  3. Assistance dla Firm: Assistance dla firm to nietypowa forma ubezpieczenia, która oferuje szeroki zakres usług wsparcia operacyjnego i logistycznego. W przypadku incydentów, takich jak awarie techniczne, wypadki samochodowe czy też inne sytuacje kryzysowe, firma może skorzystać z różnorodnych usług assistance. Mogą to być m.in. transport i zakwaterowanie pracowników w razie konieczności, organizacja działań naprawczych po awariach technicznych, czy nawet wsparcie psychologiczne dla pracowników w sytuacjach kryzysowych. Assistance dla firm ma na celu szybką reakcję na sytuacje nadzwyczajne, minimalizując ich negatywne skutki oraz wspierając ciągłość działalności przedsiębiorstwa.

Oczywiście różnych świadczeń i ich odmian może być znacznie więcej, ale najważniejsza informacja jest taka, że przedmiotem ubezpieczenia może być praktycznie WSZYSTKO co negatywnie wpłynie na działanie firmy w razie zdarzenia losowego.

Zabezpieczenie sukcesji spółki i polisy obejmujące właścicieli

W wielu przypadkach spotkałem się z sytuacją, gdzie właściciel firmy zawarł dobre ubezpieczenie mienia, zadbał o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ba, nawet wprowadził ubezpieczenia dla pracowników. Na koniec natomiast... zapomniał o sobie. Tymczasem ubezpieczenie właściciela firmy stanowi jeden z ważniejszych aspektów decydujących o jej losach w różnych sytuacjach.

Z grubsza, możemy podzielić sytuacje na trzy rodzaje:

Szewc bez butów chodzi, ale jeśli prowadzisz firmę, nie zapominaj o ubezpieczeniach dla siebie. Dobrze rozbudowane i kompleksowe ubezpieczenie na życie (również grupowe, chociaż uważam, że nie pokryją one wszystkich zdarzeń ze względu na niższe sumy) stanowi zabezpieczenie dla Ciebie i biznesu, który budujesz wiele lat. 

Dobrowolne czy obowiązkowe? Co warto wiedzieć

W większości przypadków ubezpieczenia firmowe są dobrowolne, chociaż jest kilka wyjątków np.:

Ja jednak polecam ustawić myślenie na to, że jeśli prowadzisz firmę, to masz obowiązek ją ubezpieczyć. Gwarantuję Ci, że nawet podstawowe ubezpieczenie majątku firmowego pozwoli Ci spokojnie prowadzić biznes i nie pójdziesz z torbami gdy zdarzy się coś niespodziewanego. Warto dbać o ubezpieczenia OC (szczególnie OC pracodawcy, które chroni w razie roszczeń pracowników), ubezpieczenia grupowe (dzięki któremu nie musisz wypłacać odprawy pośmiertnej) i inne ryzyka, które cechują każdego odpowiedzialnego przedsiębiorcę. 

Oferta - jak wybrać najlepsze ubezpieczenie z kompleksową ochroną?

Jeśli stoisz przed wyborem ubezpieczenia dla swojej firmy, zwracaj uwagę na takie czynniki jak:

Specjalnie na końcu wymieniłem właśnie cenę, bo choć jest to ważny czynnik, tak nie powinien absolutnie być decydujący. Przez ,,skąpstwo" przy wyborze polisy możesz ponieść znacznie większe koszty w razie wypadku lub zniszczenia mienia.

Szukasz ubezpieczenia dla firmy? Skorzystaj z mojej pomocy, którą popieram wieloletnim doświadczeniem ubezpieczeniowym. Pomagałem zabezpieczać zarówno małe jak i duże firmy, w zakresie ryzyk majątkowych i osobowych. Wystarczy jedna rozmowa i analiza potrzeb, żeby znaleźć idealnie dopasowaną ofertę ubezpieczenia dla Ciebie i Twojej firmy.