AKADEMIA WIEDZY FINANSOWEJ

Ubezpieczenie utraty dochodu - najważniejsze informacje

Autor:
Rafał Sroka
KATEGORIA:
Ryzyko
Data:
August 2023

Ubezpieczenie utraty dochodu - najważniejsze informacje

W jednym z artykułów dokładnie opisałem, jak działa ubezpieczenie na życie - zabezpieczamy rodzinę na wypadek śmierci jednego z członków, żeby druga osoba miała np. na spłatę kredytu. Co jednak zrobić, jeśli główny żywiciel rodziny straci cały swój dochód? Lub jeśli choroba jednej z osób, która uniemożliwia zarobek, znacznie obciąży rodzinę? W takich przypadkach może pomóc ubezpieczenie od utraty dochodu. Ma ono na celu zapewnić wsparcie w trudnych sytuacjach, które mogłyby negatywnie odcisnąć się na finansach rodziny. Świadczenie jest wypłacane min. kilka miesięcy, dzięki czemu poszkodowany ma czas na rekonwalescencję lub znalezienie nowej pracy. Jak działa to ubezpieczenie?

Czym jest ubezpieczenie na wypadek utraty dochodu?

Jest to produkt oferowany przez towarzystwa ubezpieczeniowe lub banki, zazwyczaj podczas podpisywania umowy kredytowej, ale zyskuje ono również popularność jako osobna polisa na życie. Ubezpieczenie na wypadek utraty pracy lub dochodu zapewnia wsparcie finansowe, które pozwala opłacić bieżące rachunki i utrzymać siebie lub rodzinę. Do niedawna, ten typ produktu był oferowany wyłącznie do umów kredytowych, pojawiają się jednak na rynku polisy, które chronią również przedsiębiorców.

Jak działa ubezpieczenie utraty dochodu?

Odszkodowanie w polisie od utraty dochodu może być wypłacone zarówno wtedy, gdy wystąpiła czasowa niezdolność do pracy, jak i kiedy ubezpieczony jest trwale niezdolny do wykonywania zawodu. Istnieje kilka przesłanek do wypłaty odszkodowania:

Obecne produkty oferowane przez towarzystwa ubezpieczeniowe skupiają się zazwyczaj na zawodach, gdzie możliwość wykonywania pracy jest praktycznie niemożliwa w przypadku np. choroby ubezpieczonego. Przykładowe zawody, które obejmują takie ubezpieczenia: lekarz, adwokat, architekt, biura rachunkowe, doradca podatkowy, fizjoterapeuta, inżynier budownictwa, pielęgniarka, pośrednik nieruchomości, psycholog, radca prawny, ratownik medyczny, zarządca nieruchomości. Lista dopuszczanych zawodów jest obecnie bardzo szeroka i do umowy ubezpieczenia może przystąpić tak naprawdę każdy, kto chce zabezpieczyć swoją rodzinę na wypadek utraty pracy.

Czy ubezpieczenie utraty dochodu to to samo, co ubezpieczenie utraty pracy?

Te pojęcia są obecnie używane równoważnie. Oprócz tych dwóch nazw funkcjonują jeszcze inne, jak na przykład:

Najczęściej niezdolność do czasowej lub stałej pracy w wyniku zachorowania, lub wypadku, określana jest na podstawie zwolnienia lekarskiego z ZUS.

Tak naprawdę samo nazewnictwo jest mniej ważne niż sama umowa ubezpieczenia oraz wiedza, gdzie możesz wykupić ubezpieczenie. Należy również pamiętać, że są to ubezpieczenia dobrowolne i nie działają tak samo, jak ubezpieczenia obowiązkowe jak w ZUS.

Sumy ubezpieczenia zależą od dwóch czynników:

Kluczem jest tutaj ustalenie, jaka suma ubezpieczenia będzie odpowiednia, żeby zapewnić pełne bezpieczeństwo twojej rodziny i jakie świadczenie z tytułu utraty dochodu pozwoli ci na znalezienie nowej pracy. Przed zawarciem umowy ubezpieczenia dokładnie sprawdź ogólne warunki ubezpieczenia, a także pozostałe zapisy ważne dla umowy.

Czy ubezpieczenie jest dostępne tylko dla osób prowadzących działalność gospodarczą?

Ubezpieczenie utraty dochodu zapewnia również ochronę dla osób działających na umowie zlecenie lub na kontraktach. Najważniejsze w tym przypadku jest posiadanie odpowiednich uprawnień zawodowych, które zaliczają się do wskazanej przez towarzystwo ubezpieczeniowe listy. W zależności od tego, jaki produkt masz do wyboru, może skupiać się on wyłącznie na niezdolności do pracy, na trwałym inwalidztwie itp. itd.

Analiza produktów na rynku: Allianz

W związku z tym, że zabezpieczenie dochodu w razie niezdolności do pracy jest mi bardzo bliskie, postanowiłem przeanalizować dwa produkty na rynku, które uważam za bardzo kompleksowe.

Pierwszym z nich jest produkt Allianz Twoje Życie.

Oprócz możliwości zabezpieczenia na różne zdarzenia ubezpieczeniowe takie jak np. 

To ubezpieczenie gwarantuje możliwość zabezpieczenia się w razie niezdolności do pracy. Jeśli w razie wypadku lub choroby stracisz możliwość zarabiania, otrzymasz NAWET 1 000 000 zł wypłaty. Dotyczy to trwałej i całkowitej niezdolności do jakiejkolwiek pracy.

Na uwagę zasługuje właśnie kwestia zakresu - w razie chorób i wypadków, gdzie niektóre polisy ze słabszym zakresem oferują wyłącznie wypadek. Co więcej, możesz ubezpieczyć partnera.

Analiza produktów na rynku: Leadenhall

Drugim produktem godnym uwagi jest ubezpieczenie Od utraty dochodu i NNW od Leadenhall. Ten produkt wyróżnia fakt, żę jest również przeznaczony dla wolnych zawodów - takich jak architekt, prawnik, marynarz i inne. Dodatkowo, niezdolność do pracy może być również okresowa (nie tylko trwała).

Wypłata może być w wysokości nawet kilkudziesięciu tysięcy miesięcznie przez 5 lat (do 65% swojego dochodu) w przypadku niezdolności okresowej lub jednorazowo w postaci kilku milionów. (do 10 krotności przychodów rocznych)

Ubezpieczenie możesz również rozszerzyć o dodatkowe świadczenia takie jak pobyt w szpitalu, trwałe uszczerbki na zdrowiu, koszty leczenia, koszty pogrzebu.

Przykładowo koszty dostosowania do życia w niepełnosprawności to suma nawet do 200 000 zł, a zakupu lekarstw czy rehabilitacji do 10 000 zł.

Okres karencji, zwolnienie lekarskie, czasowa niezdolność i inne ważne pojęcia

Na koniec przygotowałem mały słownik, w którym chcę przedstawić ci najważniejsze pojęcia pojawiające się przy tematyce ubezpieczenia od utraty dochodu.

Karencja - czas od zawarcia ubezpieczenia do wyznaczonego dnia, w którym to okresie ubezpieczenie nie chroni. Zazwyczaj dotyczy wyłącznie ryzyk chorobowych lub śmierci w wyniku choroby i ma na celu zapobiegać wyłudzeniom oraz niesłusznie przyznanym odszkodowaniom (np. osoba przewlekle chora przystępuje do ubezpieczenia).

Zwolnienie lekarskie - dokument wystawiany w celu usprawiedliwienia nieobecności w pracy pracownika, w przypadku stwierdzenia, że jest on niezdolny do pracy. Zwolnienie lekarskie wydaje lekarz, lekarz dentysta lub felczer. Może on stanowić podstawę roszczeń o wypłaty świadczeń chorobowych.

Czasowa niezdolność do pracy - czas, w którym ubezpieczony w wyniku wypadku lub choroby nie jest w stanie wykonywać żadnej pracy. Okres ten określany jest na podstawie zwolnienia lekarskiego i stanowi podstawę do wypłaty odszkodowania z umów ,,ubezpieczenie czasowej niezdolności do pracy".

Całkowita niezdolność do pracy - całkowity brak możliwości wykonywania jakiegokolwiek zawodu określony przez lekarzy orzeczników na podstawie trwających dłużej niż dwa lata zwolnień lekarskich.

Czego potrzebuję do zawarcia polisy?

W zależności od wybranych sum ubezpieczenia i rodzaju ubezpieczenia konieczne będzie przeprowadzenie ankiety medycznej. Na jej podstawie zostanie zawarta polisa ubezpieczeniowa. Jeśli masz jakieś choroby sprzed okresu ubezpieczenia, należy je odpowiednio określić - w przypadku np. pogorszenia stanu nie będą one objęte ochroną.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej o tym jak zabezpieczyć swój dochód napisz, zadzwoń lub zostaw swoje dane w formularzu kontaktowym.