WROCŁAW 2023

Regulamin korzystania ze strony kfrs.pl

 1. Niniejszy Regulamin korzystania ze strony internetowej (dalej: „Regulamin”) określa warunki, na jakich Przedsiębiorca (KFRS.PL) umożliwia nieodpłatne korzystanie ze strony internetowej KFRS.PL, zamieszczonej na domenie internetowej: KFRS.PL, w tym z zawartych w niej materiałów i treści.
 2. KFRS.PL jest także formą działalności przedsiębiorcy i teksty w nim zamieszczane mogą mieć formę reklamy lub promocji.
 3. Korzystanie z niniejszej strony internetowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na objęcie warunkami niniejszego Regulaminu. W razie braku zgody na warunki Regulaminu dalsze korzystanie strony internetowej nie jest dopuszczalne.
 4. Prawa do strony internetowej jako całości przysługują kfrs.pl, zaś prawa do poszczególnych elementów jego zawartości przysługują lub osobom trzecim, tj. osobom fizycznym, osobom prawnym oraz innym podmiotom, których materiały i treści zgodnie z prawem są udostępniane przez Przedsiębiorcę na stronie internetowej.
 5. Przedsiębiorca nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczone na stronie internetowej materiały i treści pochodzące od osób trzecich, korzystających z strony internetowej („Użytkownicy”), w szczególności w formie komentarzy. Umieszczając na stronie internetowej materiały lub treści Użytkownik oświadcza, że przysługują mu do nich prawa autorskie oraz zezwala na ich bezterminową i bezwarunkową publikację w serwisie.
 6. Moderatorzy strony internetowej zastrzegają sobie prawo do usuwania poszczególnych wpisów, jeżeli naruszą one zasady współżycia społecznego, prawo obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub zawierają treści wulgarne lub obraźliwe.
 7. Układ i kompozycja strony internetowej, zastosowane w nim elementy i rozwiązania graficzne oraz aplikacje znajdujące się na stronie internetowej, stanowią własność Przedsiębiorcy, o ile nie jest wprost stwierdzone inaczej, i są przedmiotem ochrony prawnej.
 8. Zawartość strony internetowej podlega ochronie przepisów prawa autorskiego. Wykorzystywanie bez zgody Przedsiębiorcy jakichkolwiek materiałów i treści zamieszczonych może stanowić naruszenie praw autorskich, jednakże Użytkownicy strony internetowej mają prawo korzystania z materiałów i treści udostępnianych za jej pośrednictwem wyłącznie na własny użytek osobisty, w celach zgodnych z przeznaczeniem strony internetowej oraz z przepisami prawa, Regulaminem oraz dobrymi obyczajami.
 9. Przedsiębiorca wyraża zgodę na rozpowszechnianie materiałów i treści zamieszczanych na strony internetowej wyłącznie pod warunkiem wskazania w miejscu ich publikacji bezpośredniego adresu internetowego do podstrony strony internetowej, z której zostały powielone, wraz z informacją o ich pochodzeniu (adresem strony internetowej). W pozostałych przypadkach, w tym w przypadku niespełnienia ww. warunku Użytkownicy strony internetowej nie są uprawnieni do jakiegokolwiek rozpowszechniania, w tym zwielokrotniania, czy innego udostępniania, sprzedawania lub w inny sposób wprowadzania do obrotu zawartości strony internetowej, zarówno w całości, jak i w części. W szczególności, nie jest dozwolone ich wykorzystywanie w jakiejkolwiek zorganizowanej działalności zarobkowej lub niezarobkowej bez wcześniejszej pisemnej zgody Przedsiębiorcy.
 10. W trakcie korzystania z strony internetowej w systemie teleinformatycznym Użytkownika instalowane są tzw. ciasteczka (pliki cookies) dla celów identyfikacji oraz dla celów statystycznych. Użytkownik strony internetowej wyraża zgodę na przechowywanie przez Administratora na jego komputerze plików cookies, tj. plików tekstowych lub innych danych informatycznych, przechowywanych na urządzeniu końcowym Użytkownika strony internetowej. Pliki te nie ingerują w integralność systemu Użytkownika strony internetowej, a służą przede wszystkim do prowadzenia statystyk Administratora strony internetowej, dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji użytkownika. Pliki cookies nie mają na celu zmiany konfiguracji komputera użytkowania oraz instalowania złowrogiego oprogramowania. Przeglądarki internetowe domyślnie akceptują pliki cookies. W każdej chwili można wyłączyć w przeglądarce ich akceptację, jednak efektem takiej zmiany mogą być utrudnienia związane z korzystaniem z strony internetowej.
 11. Na stronie internetowej mogą być wyświetlane reklamy pochodzące z serwisów zewnętrznych, co wiąże się z wykorzystaniem przez reklamodawców zewnętrznych plików cookie lub właściwych elementów oprogramowania, na co Użytkownik wyraża zgodę.
 12. Przy korzystaniu z strony internetowej zalecane jest posiadanie zaktualizowanego oprogramowania antywirusowego. Przedsiębiorca dokłada wszelkich starań, aby strona internetowa była wolna od złośliwego oprogramowania, niemniej Przedsiębiorca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z strony internetowej, powstałe w systemie teleinformatycznym użytkownika, w tym w infrastrukturze technicznej i danych.
 13. Przedsiębiorca dokłada wszelkich starań, aby materiały i treści zamieszczone na stronie internetowej były aktualne, dokładne, oraz dostępne nieprzerwanie, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wynikające z nieaktualności, nietrafności, niedokładności lub niezgodności treści ze stanem rzeczywistym, a także ich niedostępności w jakimkolwiek momencie, w tym za skutki wynikające z polegania na tych materiałach i treściach.
 14. Przedsiębiorca nie ponosi odpowiedzialności za prawne, finansowe i jakiekolwiek inne konsekwencje użycia przez Użytkownika materiałów i treści zamieszczonych na stronie internetowej.
 15. Reklamacje i uwagi, co do funkcjonowania strony internetowej oraz dostępnych materiałów i treści, narzędzi i usług należy zgłaszać na adres e-mail: kontakt@kfrs.pl
 16. Przedsiębiorca jest uprawniony do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z momentem publikacji nowej wersji Regulaminu na stronie internetowej. W przypadku braku zgody na zmianę Regulaminu dalsze korzystanie z strony internetowej nie jest dopuszczalne.
 17. Polityka prywatności wyjaśnia jak korzystamy i przechowujemy dane: https://kfrs.pl/polityka-prywtanosci/
 18. Przedsiębiorca zastrzega sobie prawo do wiążącej interpretacji treści Regulaminu, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 19. Wszelkie spory wynikłe z korzystania z strony internetowej, nie rozwiązane polubownie, rozstrzygane będą przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.