AKADEMIA WIEDZY FINANSOWEJ

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Autor:
Rafał Sroka
KATEGORIA:
Ryzyko
Data:
March 2023

Nieważne, czy młody, czy stary, czy w pracy, czy w domu – los bywa kapryśny. Nie znam osoby, której przez całe życie nie zdarzył się choćby mały wypadek typu skręcenie kostki. Wszechobecnych złamań, zwichnięć również mamy całe mnóstwo. Zależnie od stopnia uszkodzenia, powrót do pełnej sprawności może zająć krótko, długo, a czasem może być całkowicie niemożliwy. Wszystkie te przypadki łączy jedno – możliwość uzyskania dodatkowych środków za powstanie uszczerbku.

Czym jest ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie od następstwa nieszczęśliwego wypadku gwarantuje – jak sama nazwa wskazuje – świadczenie od tego, co z naszym ciałem stało się po wypadku. Może to być wspomniane złamanie, ale też skręcenie, przecięcie, oparzenie – wszystko zależy od umowy ubezpieczenia. Ważne jest natomiast, że przyczyną musi być NAGŁE i LOSOWE zdarzenie.

Ubezpieczenie NNW w większości przypadków wygląda bardzo podobnie. Po uszkodzeniu ciała na podstawie dokumentów medycznych (SOR lub wizyta lekarska) zostaje określony procent uszczerbku na zdrowiu. Następnie na tej podstawie towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaca odszkodowanie zależne od rodzaju umowy ubezpieczenia oraz zawartej sumy ubezpieczenia.

W zależności od wybranego towarzystwa zakres ubezpieczenia NNW może nieco się różnić. Może być brane pod uwagę każde zdarzenie i nawet najmniejszy uszczerbek, a mogą być uwzględniane wyłącznie poważne przypadki jak utrata ręki.

Należy pamiętać, że środki są wypłacane bez konkretnego celu – nie jest to przykładowo kwota na koszty leczenia, czy też rehabilitację. Tylko od Ciebie zależy, co zrobisz ze środkami uzyskanymi dzięki ubezpieczeniu NNW.

Polisę możesz wykupić jako samodzielną opcję (co ciekawe, wtedy jest traktowana jako polisa majątkowa) lub jako dodatek do ubezpieczenia na życie.

Rodzaje i zakres ochrony ubezpieczeniowej polisy NNW

Jednym z najczęściej spotykanych problemów, a jednocześnie paliwem do mitów, jest brak zrozumienia, jaką dokładnie umowę mamy. Tymczasem jedno słowo może zadecydować o tym, czy odszkodowanie będzie należne! W przypadku zakupu ubezpieczenia NNW warto nie tylko przyjrzeć się (np. w ogólnych warunkach ubezpieczenia), jaki jest zakres ubezpieczenia, ale także jakie wyłączenia lub zapisy specjalne posiada. Może to być np. fakt, że odszkodowanie zostanie wypłacone tylko w przypadku wypadku powodującego uszczerbek powyżej kilku %. Myślę, że nikt nie chce się o tym przekonać po fakcie.

Poniżej przedstawiam kilka rodzajów tego ubezpieczenia, żeby pomóc ci wykupić ubezpieczenie NNW dostosowane do twoich potrzeb.

Trwały uszczerbek na zdrowiu

Trwały uszczerbek na zdrowiu to najbardziej ogólne oraz najczęściej stosowane określenie na zdrowiu. Odszkodowanie wypłacane jest, jeżeli wskutek nieszczęśliwego wypadku doszło do takiego urazu, którego efekty będziemy odczuwać już zawsze. Na tym etapie właśnie, często pojawiają się debaty, co dokładnie definiujemy jako trwały uszczerbek.

Są sytuacje, że nawet złamanie nogi jest traktowane jako uraz niepowodujący trwałego uszczerbku, ale już skręcenie kostki tak.

W wielu towarzystwach ubezpieczeniowych znajdziemy tabele uszczerbków, które jasno określają, za jakie zdarzenie przysługuje dany % sumy ubezpieczenia. Ta metoda ma jednak swoją wadę – jeśli uszczerbku nie ma w tabeli, odszkodowanie zwyczajnie się nie należy.

Na szczęście większość ogólnych warunków ubezpieczenia zawiera tabele długie na kilkaset różnych przypadków, więc trzeba trafić bardzo nieszczęśliwie, żeby nie otrzymać odszkodowania.

W zależności od stopnia uszkodzenia wskutek nieszczęśliwego wypadku określany jest %, na podstawie którego towarzystwo wypłaca odszkodowanie.

ubezpieczenie nnw

Uraz niepowodujący trwałego uszczerbku na zdrowiu

Ten rodzaj umowy stanowi świetne uzupełnienie przypadku opisywanego w akapicie wyżej. Mogą to być urazy takie jak oparzenie, rozcięcie, niewielkie skręcenie, obrzęk itp.

W przypadku takiej umowy towarzystwa oferują niższe sumy i jest to raczej uzupełnienie do innych ubezpieczeń niż samodzielna polisa.

uszczerbek na zdrowiu

Trwałe inwalidztwo

Trwałe inwalidztwo wypłacane jest wyłącznie w wyniku powstania bardzo poważnego uszczerbku na zdrowiu. Można go określić procentowo np. więcej niż 20% uszczerbku lub ,,rzeczowo” tak jak utrata ręki, złamanie kręgosłupa.

I tu właśnie pojawia się wiele mitów, że dodatkowe ubezpieczenie NNW nie działa. Dlaczego? Ponieważ wiele osób zawiera (zwykle tańszą) umowę trwałego inwalidztwa, a gdy przyjdzie do niewielkiego zdarzenia z przypadków powyżej – nie ma wypłaty. Właśnie dlatego tak ważne jest odpowiednie czytanie umowy i przemyślany zakup polisy NNW.

trwałe inwalidztwo

Ubezpieczenie NNW komunikacyjne

Ten rodzaj umowy to dodatkowe ubezpieczenie wypłacane, gdy powstaje uraz w wyniku wypadku komunikacyjnego. Łączy się on oczywiście z innymi polisami NNW, ale należy pamiętać, że otrzymamy odszkodowanie TYLKO podczas poruszania się pojazdem, który taką polisę posiada.

Ubezpieczenie komunikacyjne NNW to zwykle dodatek do umowy OC. Jest to ubezpieczenie w pełni dobrowolne, ale jego zawarcie często gwarantuje atrakcyjne zniżki.

nnw komunikacyjne

Ile kosztuje ubezpieczenie NNW?

Koszt polisy NNW jest zazwyczaj niewielki i oscyluje w granicach kilkudziesięciu do kilkuset złotych rocznie. Wszystko zależy od sumy ubezpieczenia. Pamiętaj, że ubezpieczenie NNW działa niezależnie od innych, więc tak naprawdę samych polis tego typu możesz mieć, ile chcesz. Do zawarcia umowy ubezpieczenia nie potrzeba skomplikowanych ankiet medycznych oraz nie ma karencji.

Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują ten rodzaj polisy w samodzielnych umowach, życiówkach, grupach w firmie i otwartych, przy ubezpieczeniu domu lub pojazdu, a nawet w ramach podróży za granicę.