AKADEMIA WIEDZY FINANSOWEJ

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej firmy - jak zabezpieczyć biznes w razie roszczeń

Autor:
Rafał Sroka
KATEGORIA:
Ryzyko
Data:
January 2024

Jeśli mówimy o OC, zapewne wielu z nas pierwsze przychodzi do głowy obowiązkowe ubezpieczenie OC pojazdów. Każdy, kto ma pojazd, musi je posiadać, inaczej będzie narażony na kary lub wysokie odszkodowania. Co jednak gdy prowadzimy własny biznes? Mały, średni, duży, sp. z o.o. jednoosobowa działalność - nie ma znaczenia forma. Wykonując dowolny biznes, zwłaszcza gdy pracujemy z klientami, możemy wyrządzić szkodę osobie trzeciej. Czy w takim wypadku wyciągniesz pieniądze z własnej kieszeni i narazisz firmę na straty?

W tym artykule dowiesz się, jak uniknąć takich sytuacji oraz:

I więcej. Zapraszam do lektury.

OC firmy - ogólne zasady działania

Podobnie jak w przypadku OC samochodowego, OC w życiu prywatnym czy podczas podróży, OC firmowe ma za zadanie chronić nas przed roszczeniami osób trzecich w razie wyrządzenia komuś szkody. Produkt ten jest o wiele bardziej złożony niż OC w życiu prywatnym, ponieważ wiele zależy od rodzaju działalności gospodarczej, pracowników, produktu i wielu, wielu innych czynników.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej firmy może obejmować różnorodne aspekty, takie jak odpowiedzialność za szkody na mieniu lub zdrowiu, utracone korzyści, straty, koszty wynagrodzenia rzeczoznawców i koszty obrony sądowej. Dodatkowo polisa może także chronić przed szkodami wynikającymi z wypadków lub działań podwykonawców. Co istotne, w zakresie ochrony można również uwzględnić sytuacje, w których szkody zostały spowodowane nieumyślnie w wyniku rażącego niedbalstwa. Warto zaznaczyć, że nie wszystkie ryzyka są objęte standardową polisą, dlatego może być konieczne rozszerzenie zakresu ubezpieczenia firmy, na przykład, jeśli firma działa poza granicami Polski.

W praktyce, gdy klient zgłasza szkodę związaną z mieniem lub zdrowiem, właściciel firmy niezwłocznie informuje swoje towarzystwo ubezpieczeniowe. To rozpoczyna proces oceny, w ramach którego badane jest, czy roszczenie jest uzasadnione. Po przeprowadzeniu analizy, towarzystwo ubezpieczeniowe może przystąpić do wypłaty odszkodowania osobie poszkodowanej.

Kiedy OC jest obowiązkowe?

Są przypadki, kiedy ubezpieczenie OC firmy jest obowiązkowe. Dotyczy to wybranych sytuacji i zawodów, takich jak:

Oprócz tego w niektórych branżach może występować konieczność zawarcia odpowiedniego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności, jeśli wymaga tego np. kontrakt.

Rodzaje OC i co obejmuje ubezpieczenie

Ze względu na ogólny mechanizm działania postanowiłem podzielić ubezpieczenie OC firmy na kilka głównych rodzajów. Pomoże Ci to lepiej zrozumieć, kiedy dany rodzaj będzie odpowiedni dla Twojego biznesu. Odpowiednio dobrana polisa firmowa jest kluczowa dla ciągłości działania firmy w nagłych przypadkach. Mowa tu nie tylko o majątku firmy, czy pracownikach, ale właśnie sytuacjach ,,zewnętrznych".

OC pracodawcy

OC pracodawcy chroni właściciela firmy przed roszczeniami osób trzecich, tak jak opisałem to powyżej. Dlaczego więc wydzielam to jako osobny rodzaj? Ponieważ chroni właściciela firmy również przed roszczeniami w razie gdy wystąpią szkody wyrządzone pracownikom. Jest to bardzo ważne we wszelkiego rodzaju fabrykach, magazynach i wszędzie tam, gdzie pracownik narażony jest na uszczerbek na zdrowiu. Może wystąpić z nieuwagi pracownika, ale może również być wynikiem np. niesprawnej maszyny czy złego przygotowania stanowiska pracy przez pracodawcę.

OC pracownika

Ten rodzaj ubezpieczenia odpowiedzialności chroni firmę przed roszczeniami osób trzecich, gdy pracownik wyrządzi szkodę na majątku lub zdrowiu osoby trzeciej. Może to być np. powierzony przez klienta samochód w warsztacie samochodowym, szkoda wyrządzona przez pracownicę podczas wykonywania usługi manicure i wiele innych sytuacji.

Warto zaznaczyć, że to ubezpieczenie chroni również, gdy pracownik wyrządzi szkodę na towarze np. podczas przewożenia produktów. Na polisie OC firmy może być wiele zapisów i klauzul, które dostosują zakres ubezpieczenia polisy do sytuacji danej firmy. Jest to o tyle ważne, że biuro rachunkowe będzie narażone na inne ryzyka niż np. wymieniony warsztat samochodowy czy fabryka.

OC za produkt

Ten rodzaj ubezpieczenia OC jest często przedmiotem dyskusji i krytyki, głównie ze względu na niejasność co do zakresu ochrony. Kiedy tak naprawdę kończy się odpowiedzialność firmy za wyprodukowany przedmiot / usługę / rzeczy niematerialne? Właśnie dlatego zawsze zalecam bardzo dokładne zapoznanie się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia oraz dobrania odpowiedniego zakresu. Ubezpieczenie OC może składać się nawet z kilkudziesięciu klauzul, dostosowanych do profilu działalności.

Ciekawym ryzykiem w ubezpieczeniu za produkt są specjalne klauzule (lub samodzielne warianty) chroniące firmy programistyczne w razie szkód wyrządzonych osobom trzecim przez ich oprogramowanie. W takim przypadku należy się skupić również na odpowiednich regulaminach i politykach oraz licencjach używanego oprogramowania, bo może to uratować Ciebie i Twoją firmę przed poważnymi wydatkami.

OC przewoźnika

Ten rodzaj ubezpieczenia jest przeznaczony dla firm wykonujących działalność transportową - czy to towarową, czy pasażerską. Jak można się domyślić, chroni przed roszczeniami osób trzecich w razie wyrządzenia szkody klientom lub towarowi podczas transportu.

Limity w ubezpieczeniu OC firmy

Ubezpieczenie OC firmy może posiadać szereg limitów, do których towarzystwo ubezpieczeniowe będzie odpowiadało za szkody. Zazwyczaj jest to dokładnie opisane na etapie samego przedstawiania oferty. Limity mogą dotyczyć zarówno całej polisy i podstawowego ubezpieczenia, jak i poszczególnych klauzul. Właśnie dlatego wielokrotnie podkreślam, że należy zapoznać się dobrze z ofertą i OWU, żeby w razie szkody mieć pewność, że ubezpieczenie pokryje ewentualne roszczenia.

Przy okazji limitów warto wspomnieć o dwóch zapisach, które wpływają na cenę ubezpieczenia, ALE też na to, jak będzie przebiegała likwidacja szkody.

Franszyza, czyli inaczej udział własny w szkodzie opisuje dokładnie, kiedy i w jakich warunkach towarzystwo nie będzie odpowiadało za szkodę lub w jakiej części będziemy musieli do szkody dopłacić. Dzielimy ją na dwa rodzaje:

Udział własny może obniżyć składkę ubezpieczenia, ale zalecam być bardzo ostrożnym przy tych zapisach, żebyśmy przy pokusie niższej składki nie narazili się na brak wypłaty w razie szkody.

Jak DOBRZE kupić ubezpieczenie?

Składka oraz limity lub niezbędne klauzule zależą od wielu czynników:

Jeśli chcesz zawrzeć dobre ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej firmy, to przede wszystkim zastanów się nad każdym możliwym scenariuszem, kiedy Twoja działalność, Twoi pracownicy lub produkt mogą wyrządzić komuś szkodę. Pozwoli Ci to dobrać niezbędne klauzule i faktycznie zabezpieczyć firmę tak, jak należy. Jeśli potrzebujesz pomocy w dobraniu takiej ochrony, skontaktuj się ze mną i porozmawiajmy, jak zabezpieczyć Twój biznes.