AKADEMIA WIEDZY FINANSOWEJ

Z czego powinno się składać dobre ubezpieczenie turystyczne

Autor:
Rafał Sroka
KATEGORIA:
Ryzyko
Data:
March 2023

Wyjazd na upragniony urlop często sprawia, że nie myślimy o niczym innym tylko o odpoczynku. Trudno się dziwić – przerwa od pracy, spędzanie czasu w przyjemny sposób i brak obowiązków.

Nie zapominaj jednak, że choroby lub wypadki nie biorą urlopu. Zwłaszcza jeśli planujesz sporty ekstremalne, zamierzasz dużo podróżować lub chorujesz na chorobę przewlekłą.

Koszt leczenia bez polisy turystycznej za granicą może przyprawić o zawrót głowy. Ile razy zdarzyło ci się słyszeć o olbrzymich rachunkach ze szpitala w USA, przetrzymywaniu pacjenta w kraju podróży, dopóki nie zapłaci i zbiórkach zakładanych na te cele?

Tymczasem wystarczy kupić ubezpieczenie podróżne z odpowiednio dobranym zakresem. Nie jest ono wcale nie jest takie drogie (oczywiście – to zależy) i można cieszyć się urlopem.

Kiedy ubezpieczenie podróżne nas chroni?

Ubezpieczenie podróżne chroni nas w trakcie – jak łatwo się domyślić – podróży. Obejmuje to dzień wyjazdu (w tym np. trasę jeszcze w Polsce do celu podróży) oraz trwa do dnia powrotu.

Taka polisa ma chronić nas w razie wystąpienia choroby lub wypadku za granicą i kosztów z tego wynikających. Niektórzy mogą myśleć – mam EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego) więc nie muszę się martwić, wyjeżdżając w Europie. Jest to zdecydowanie błędne myślenie.

O ile zarówno EKUZ, jak i polisa podróżna zapewnią środki na leczenie w nagłych sytuacjach, tak EKUZ nie obejmuje ochroną ubezpieczeniową kosztów ratownictwa, czy też kosztów powrotu do kraju w związku z chorobą. Oczywiście EKUZ nie zadziała też poza Europą. Stąd, nawet jeśli zamierzasz podróżować do sąsiada, lepiej zainwestować kilkadziesiąt złotych w porządną polisę i mieć ochronę z KAŻDEJ strony.

Ubezpieczenie obejmuje najczęściej takie świadczenia jak:

Zakres ochrony polisy standardowo zależy w dużej mierze od tego, co wybierzesz i jaką polisę wykupisz. Dodatkowo ważne są ewentualne inne ryzyka (sporty ekstremalne, czy jest choroba przewlekła itp.)

Ubezpieczenie kosztów leczenia

To świadczenie pokrywa wszelkie koszty leczenia, które wystąpią za granicą w związku z nagłym wypadkiem, zachorowaniem lub zaostrzeniem choroby przewlekłej. O ile została ona podana przy zawieraniu ubezpieczenia – w innym przypadku towarzystwo ubezpieczeniowe może odmówić.

Może to dotyczyć zarówno małych kosztów, jak i tych wielkich. Od zwykłej recepty w aptece czy wizyty lekarskie, po opłacenie często wielotysięcznych rachunków ze szpitala.

Najważniejszym ,,wyłączeniem” w przypadku kosztów leczenia jest to, że towarzystwo nie zwróci pieniędzy, jeśli wizyta/operacja/zabieg nie będą spowodowane losową sytuacją. Nie można więc liczyć na środki na koncie w razie np. zaplanowanej operacji plastycznej.

Jeśli będziesz za granicą i wystąpi nagła i niespodziewana potrzeba zdrowotna, która generuje koszty, nie zapomnij o wszelkich dokumentach. Tylko na ich podstawie towarzystwa ubezpieczeniowe pokryją wszelkie koszty. W przypadku poważniejszych zdarzeń najczęściej można liczyć na bezgotówkową obsługę roszczenia między szpitalem a towarzystwem.

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży

To świadczenie gwarantuje zwrot kosztów biletów / podróży / hotelu i innych poniesionych wydatków, jeśli w wyniku NAGŁEGO i NIEPRZEWIDZIANEGO zdarzenia nie możemy wziąć udziału w podróży. Jak widzisz, mocno podkreśliłem dwa przymiotniki, ponieważ nie może to być widzimisię ubezpieczonego. Musi to być faktyczna sytuacja (jak choroba, wypadek, pogorszenie stanu zdrowia), która nie pozwala na wyjazd.

Dodatkowo ten rodzaj ubezpieczenia często ma szereg ograniczeń i zasad. Jedną z nich jest np. konieczność zawarcia polisy do pewnego momentu (np. 14 dni) od zakupu biletów. Ma to na celu zmniejszenie odsetka wyłudzeń i ,,zmian” na ostatnią chwilę.

Informację, kiedy możemy liczyć na pokrycie kosztów odwołanej podróży, znajdziemy zazwyczaj w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Każdy, kto kupuje ubezpieczenie, powinien się z nimi dokładnie zapoznać.

koszty rezygnacji z podróży

Odpowiedzialność cywilna

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej gwarantuje wypłatę odszkodowania w razie wystąpienia roszczenia osoby trzeciej. Kilka przykładów, które najlepiej zobrazują, kiedy to ubezpieczenie zadziała:

Przykładów można oczywiście mnożyć i mnożyć, ale wszystko opiera się na nieumyślnym spowodowaniu szkody na majątku lub zdrowiu innej osoby. Jednym z najczęściej zadawanych pytań w tym przypadku było ,,Czy ubezpieczenie pokryje koszty, jeśli spowodowałem wypadek po alkoholu?”.

Od kilku lat wszystkie towarzystwa obejmują ochroną zdarzenia również po alkoholu. Nie należy naginać tej zasady, bo jeśli zrobimy szkodę z głupoty i lekkomyślności, czeka nas regres kosztów.

Co w przypadku kierowania pojazdem, np. wypożyczonym samochodem? Ubezpieczenie samochodu może być podchwytliwe, ponieważ dodatkowe umowy zwykle nie są zbyt atrakcyjne. Pokrywają one wyłącznie niewielką część kosztów. Sprawa jest prosta, jeśli jedziemy własnym pojazdem po Europie – chroni nas obowiązkowe ubezpieczenie samochodu.

Gdy wynajmujemy samochód poza strefą unijną, warto zainteresować się opcjami oferowanymi przez same wypożyczalnie samochodów.

oc za granicą

Ubezpieczenie bagażu

Jak sama nazwa wskazuje to świadczenie chroni nasz bagaż w razie powstania zdarzeń losowych. Definicja bagażu jest zazwyczaj taka sama we wszystkich towarzystwach ubezpieczeniowych: walizy, plecaki, torby, nesesery, paczki wraz z ich zawartością w postaci odzieży i rzeczy osobistych należących do ubezpieczonego oraz rowery, wózki dziecięce i inwalidzkie, namioty, śpiwory, karimaty, materace podczas podróży zagranicznej lub podróży krajowej.

Kiedy chroni nas to ubezpieczenie? Najlepiej sprawdzi się tu bezpośredni cytat z ogólnych warunków ubezpieczenia Allianz Twoja Podróż.

Allianz wypłaci odszkodowanie, jeżeli bagaż podróżny uległ utracie,
uszkodzeniu lub zniszczeniu na skutek wystąpienia w okresie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej następujących zdarzeń losowych:
1) pożar,
2) uderzenia pioruna,
3) wybuch,
4) upadek statku powietrznego,
5) silny wiatr,
6) deszcz nawalny,
7) grad,
8) powódź,
9) tsunami,
10) trzęsienie ziemi,
11) wybuch wulkanu,
12) kradzież z włamaniem z pomieszczeń i miejsc wymienionych w ust. 2 powyżej,
13) rozbój,
14) wypadek lub katastrofa środka komunikacji,
15) nagłe zachorowanie lub nieszczęśliwy wypadek, w wyniku którego Ubezpieczony utracił w sposób nagły możliwość nadzoru nad bagażem.

W granicach sumy ubezpieczenia określonej w polisie Allianz odpowiada również za szkody w bagażu podróżnym:
1) będące wynikiem skażenia lub zabrudzenia, spowodowanych przez zdarzenie losowe, wskazane w ust. 3 powyżej, objęte ochroną ubezpieczeniową,
2) powstałe wskutek akcji ratowniczej prowadzonej w następstwie wystąpienia zdarzenia losowego, wskazanego w ust. 3 powyżej, objętego ochroną ubezpieczeniową,
3) w każdym przypadku, gdy bagaż podróżny został powierzony zawodowemu przewoźnikowi na podstawie odpowiedniego dokumentu przewozowego.

ubezpieczenie bagażu

Ubezpieczenie nieszczęśliwych wypadków

O ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków napisałem obszerny artykuł. Pokazuje on różne rodzaje uszczerbków oraz możliwe świadczenia. W dużym skrócie jest to dodatkowe ubezpieczenie, które gwarantuje środki finansowe w razie wystąpienia trwałego uszczerbku w wyniku wypadku podczas podróży.

Może to być: złamana noga, ręka, duże oparzenie i wiele, wiele innych zdarzeń, które znajdziemy w tabeli uszczerbków w ogólnych warunkach.

Należy pamiętać, że nawet za granicą chroni nas KAŻDE ubezpieczenie NNW. Jeśli mamy ubezpieczenie zawarte np. przy domu – z niego również możemy dochodzić roszczenia.

Ubezpieczenie podróżne a choroby przewlekłe

Jeśli chorujesz na jakąkolwiek chorobę przewlekłą, to na pewno masz świadomość, że za granicą może dojść do jej zaostrzenia. W takich przypadkach towarzystwo ubezpieczeniowe również będzie cię chroniło i pokryje wszelkie koszty. O ile oczywiście podasz tę informację przed zawarciem ubezpieczenia wakacyjnego.

Po zgłoszeniu informacji o chorobie przewlekłej składka wzrośnie, ale jeśli chcesz mieć pełną ochronę i bezpieczny wyjazd, musisz liczyć się z wyższym ryzykiem i kosztami. Jeśli z dużej grupy np. jedna ma chorobę przewlekłą, warto rozdzielić ubezpieczenia (nawet w przypadku rodzin). Wtedy inne osoby nie zapłacą zawyżonej składki.

W tym przypadku nie warto kłamać, żeby zaoszczędzić kilkadziesiąt złotych. Może to odbić się nie tylko na zdrowiu, ale i portfelu za granicą.

szpital za granicą

Sporty ekstremalne

Podobnie jak w przypadku chorób przewlekłych, jeśli zamierzasz uprawiać sporty ekstremalne (również najczęściej wymienione w OWU), warto od razu to zaznaczyć i przygotować się na nieco wyższy koszt takiej polisy. Ubezpieczenie wyjazdu na narty, skok spadochronowy, nurkowanie, wspinaczki wysokogórskie będzie droższe. Natomiast dzięki rozszerzeniu zakresu ubezpieczenia możesz spokojnie korzystać z wszelkich atrakcji.

sporty ekstremalne

Co jeszcze obejmuje ubezpieczenie podróżne?

Ubezpieczenie wakacyjne najczęściej obejmuje również takie świadczenia jak:

Sam zakres ubezpieczenia zależy tak naprawdę od głównych świadczeń, które wymieniałem w punktach powyżej i ewentualnych dodatkowych zapisów w samych warunkach ubezpieczenia. Nie jest to tak elastyczne do wyboru ubezpieczenie, jak np. życiówka. Mamy do wyboru kilka różnych pakietów, które obejmują różne wysokości sumy ubezpieczenia.

assistance za granicą

Jadę do pracy za granicę – czy warto kupić ubezpieczenie podróżne?

Jeśli jedziesz do pracy za granicę, w takim przypadku również możesz zabezpieczyć się, wykupując odpowiednie ubezpieczenie turystyczne. Są natomiast stosowane specjalne zapisy, które mogą zmienić np. cenę. Ubezpieczenie turystyczne może być długoterminowe bez powrotów do Polski lub z powrotami, ale obejmuje wszystkie zdarzenia za granicą – w pracy lub poza nią. Zakup polisy turystycznej w razie wyjazdu do pracy jest bardzo standardowym i powszechnym działaniem.

Czy warto kupić odpowiednie ubezpieczenie turystyczne online?

W Internecie można znaleźć wiele porównywarek ubezpieczeń turystycznych. Jak w przypadku każdego ubezpieczenia, jeśli faktycznie zdecydujesz się na zakup polisy turystycznej online, dokładnie zapoznaj się z wszystkimi zapisami, drobnymi druczkami, sprawdź, czym różnią się oferty ubezpieczeń i nie daj się skusić niską ceną ubezpieczenia.

Jeśli chcesz mieć pewność, że turystyczne ubezpieczenie pokryje wszelkie możliwe ryzyka, najlepiej skorzystać z pomocy doradcy ubezpieczeniowego, który pomoże dopasować ubezpieczenie turystyczne do twoich potrzeb.