AKADEMIA WIEDZY FINANSOWEJ

Ubezpieczenie zdrowotne - czy istnieje ,,prawdziwa" prywatna opieka zdrowotna?

Autor:
Rafał Sroka
KATEGORIA:
Ryzyko
Data:
August 2023

W Polsce prawdopodobnie nie spotkasz osoby, która nie zdaje sobie sprawy z istnienia ZUS i NFZ. Składka zdrowotna stanowi nierozerwalny element naszych wynagrodzeń, a opinie na temat świadczeń opieki zdrowotnej bywają zróżnicowane w zależności od źródła. W ostatnim okresie pojawia się mnóstwo niejasności dotyczących tego, czy prywatne ubezpieczenie zdrowotne jest w stanie zastąpić funkcję ZUS. Co jednak w przypadku osób pozbawionych pracy oraz oficjalnego źródła dochodów, dla których nie istnieje obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego? W niniejszym wpisie przeprowadzam analizę tego zagadnienia, mając nadzieję na wyjaśnienie wszelkich niejasności dla wszystkich czytelników.

Jak działa państwowa opieka medyczna?

Na mocy regulacji zawartych w ustawie dotyczącej świadczeń opieki zdrowotnej, zobowiązanie ubezpieczenia zdrowotnego dotyczy różnorodnych osób, w tym pracowników, jednostek prowadzących działalność gospodarczą, ich współpracowników, osoby zatrudnione na umowach zlecenia, a także emerytów, rencistów oraz inne kategorie, takie jak uczniowie szkół czy studenci, o ile nie są już objęci ubezpieczeniem jako członkowie rodzin (na przykład jako dzieci ubezpieczonych rodziców lub dziadków).

Realizacja obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego następuje po zgłoszeniu danej osoby do ubezpieczenia i opłaceniu odpowiedniej składki zdrowotnej. Jeśli chodzi o ubezpieczenie członków rodzin na tych samych zasadach co osoba ubezpieczona, to za wypełnienie tego obowiązku odpowiada osoba podlegająca sama obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego.

Osoby, które są objęte tym ubezpieczeniem, zyskują dostęp do różnorodnych usług medycznych i publicznej opieki zdrowotnej. To obejmuje między innymi możliwość korzystania z placówek medycznych, dostępu do bezpłatnych usług opieki zdrowotnej oraz konsultacji z lekarzami specjalistami. Choć sytuacja w Polsce jest zazwyczaj korzystniejsza niż w niektórych innych krajach, to oczywiście wszyscy zdajemy sobie sprawę z pewnych wyzwań związanych z dostępem do usług medycznych.

Wysokość składki ubezpieczeniowej jest zróżnicowana, zależnie od rodzaju zatrudnienia lub charakteru prowadzonej działalności. Wielokrotnie podstawą obliczeń jest wynagrodzenie. Jeśli mówimy o osobach z działkami rolnymi, istnieje opcja podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników, znanej jako KRUS. Więcej informacji dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego ogólnego charakteru znajdziesz na oficjalnych stronach odpowiednich instytucji państwowych.

EKUZ - co musisz wiedzieć?

O EKUZ pisałem już przy okazji artykułu o ubezpieczeniu turystycznym, ale przyjrzyjmy się jak wiąże się z naszą opieką zdrowotną.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, znana jako EKUZ, stanowi dokument o wyjątkowym znaczeniu, umożliwiający korzystanie z publicznych usług opieki zdrowotnej w państwach Unii Europejskiej. Funkcjonuje ona na zasadach zbliżonych do tych obowiązujących w Polsce. Warto podkreślić, że w krajach, w których określone elementy opieki zdrowotnej podlegają opłatom (jak na przykład wynagrodzenie lekarzy), EKUZ nie obejmuje takich kosztów. Niezależnie od posiadania Karty EKUZ, zawsze zalecam rozważenie zakupu ubezpieczenia turystycznego. Tego rodzaju polisa nie tylko gwarantuje pokrycie wydatków związanych z leczeniem, ale także oferuje różnorodne opcje dostosowane do indywidualnych potrzeb. Istnieje możliwość wyboru opcji obejmującej ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) lub zabezpieczenia w razie spowodowania szkody osobie trzeciej (OC).

Wszelkie osoby, które mają obowiązek opłacania składek zdrowotnych i nie posiadają zaległości, mogą uzyskać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego przed planowanym wyjazdem. Procedurę można zrealizować w lokalnym oddziale NFZ, w dedykowanych delegaturach lub za pośrednictwem przesyłki pocztowej. Istnieje również możliwość skorzystania z ePUAP lub Internetowego Konta Pacjenta. Szczegółowe instrukcje znajdziesz na oficjalnych stronach odpowiednich instytucji.

Czym jest prywatne ubezpieczenie zdrowotne?

W obecnych czasach coraz częściej wybieranym rozwiązaniem jest prywatna opieka zdrowotna, dostępna dzięki różnym Towarzystwom Ubezpieczeniowym. W zależności od indywidualnej umowy na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne, otrzymujemy dostęp do specjalistów bez konieczności czekania w długich kolejkach. W ramach takiej polisy zdrowotnej zazwyczaj możemy liczyć na:

Niemniej jednak, ważne jest zrozumienie, że prywatne ubezpieczenie zdrowotne nie jest pełnoprawną alternatywą dla państwowej opieki zdrowotnej. Przy poważniejszych chorobach lub zabiegach, prywatna polisa może nie obejmować pewnych świadczeń, takich jak operacje czy dłuższe pobyty szpitalne, na przykład po wypadku lub w trakcie poważnej choroby.

W zależności od wybranego pakietu, prywatne ubezpieczenie zdrowotne może przewidywać określone odszkodowanie dzienne za czas spędzony w szpitalu. Nie wszystkie koszty zostaną pokryte przez taką polisę. Niemniej jednak, prywatne ubezpieczenie zdrowotne daje możliwość szybkiego dostępu do specjalistów, co ma istotne znaczenie w Polsce, gdzie dostępność opieki zdrowotnej jest czasem problematyczna. Kombinacja takiej polisy z ubezpieczeniem na życie może stanowić wartościowe uzupełnienie standardowej oferty państwowego systemu opieki zdrowotnej.

Przedsiębiorstwa mają również opcję skorzystania z grupowego ubezpieczenia zdrowotnego oferowanego przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe. Ten benefit się coraz bardziej cenionym dodatkiem wśród pracodawców.

Czy muszę płacić składkę zdrowotną mając indywidualne ubezpieczenie?

Obowiązkowe ubezpieczenie na zdrowie obejmuje wszelkie podmioty wymienione w oficjalnej ustawie, szczegóły której znajdziesz w pierwszym paragrafie tego tekstu. Niemożliwym jest udać się do lokalnego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i stwierdzić: "Nie zamierzam regulować moich składek." Ważną decyzją jest rozważenie opcji wykupienia prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego, jako dodatkowego środka, który może służyć nam w szybkiej regeneracji, gdy staną przed nami trudności zdrowotne.

Zdarzają się sytuacje, kiedy pewne jednostki nie są objęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym. To zaistniałe przypadki wynikają z braku zatrudnienia, niedokonania rejestracji w Urzędzie Pracy lub innych uzasadnionych przyczyn. W tych wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość samodzielnej opłaty składki zdrowotnej, niezależnie od aktualnego statusu zatrudnienia. Wystarczy wypełnić właściwy formularz, dostępny w siedzibie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Dlaczego polisa zdrowotna może być przydatna?

W rzeczywistości, wystarczy spojrzeć na najnowsze doniesienia, niezależnie czy są to publikacje prasowe czy treści online, aby uzyskać wyraźny obraz działania naszego systemu opieki zdrowotnej. Spadająca liczba dostępnych lekarzy, wydłużające się terminy oczekiwania na wizyty, brakująca kadra medyczna, okresy protestów oraz rosnące koszty prywatnych konsultacji - to tylko niektóre z problemów, które wpływają na stan polskiej służby zdrowia i w efekcie na zdrowie całego społeczeństwa.

To właśnie powód, dla którego coraz więcej osób zwraca się ku prywatnej opiece medycznej, co z roku na rok zdaje się zyskiwać na popularności. Wzrastający wybór i różnorodność oferty produktów ubezpieczeniowych pełnią istotną rolę w tym trendzie. Te polisy zapewniają szeroki zakres świadczeń, chroniąc nie tylko osobę opłacającą składki, ale także umożliwiając ubezpieczenie członków rodziny oraz najbliższych.

Jakie są rodzaje takich ubezpieczeń?

Osobiste ubezpieczenie zdrowotne to znacznie więcej niż tylko dostęp do lekarzy specjalistów. Tego rodzaju plany zdrowotne często zawierają również różnorodne dodatkowe świadczenia lub kompleksowe pakiety usług. Na rynku można wyróżnić kilka różnych typów prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych.

W ostatecznym rozrachunku wybór zależy od dostępnych opcji na rynku i wysokości składki ubezpieczeniowej. Jeśli masz wątpliwości co do tego, którą polisę wybrać, warto skorzystać z możliwości darmowej konsultacji, aby otrzymać rzetelną odpowiedź na wszystkie pytania, które cię nurtują. Jestem gotowy udzielić odpowiedzi na wszystkie zapytania.