AKADEMIA WIEDZY FINANSOWEJ

Polisa na wypadek poważnego zachorowania

Autor:
Rafał Sroka
KATEGORIA:
Ryzyko
Data:
September 2023

Polisa na wypadek poważnego zachorowania

Życie niesie ze sobą wiele nieoczekiwanych sytuacji, a jedną z najbardziej trudnych jest diagnoza poważnej choroby, która potrafi całkowicie odmienić naszą codzienność. Choć istnieją kroki, które możemy podjąć, aby częściowo przygotować się na taką ewentualność, takie jak regularne badania, troska o zdrowy styl życia i świadomość dziedziczonych czynników ryzyka, to jednak, kiedy choroba faktycznie nas dopadnie, stoimy wobec wyjątkowo trudnej sytuacji. Towarzyszą jej kosztowne leczenie, utrata energii i liczne wyzwania.

W takiej sytuacji ubezpieczenie na wypadek poważnej choroby może okazać się nieocenionym wsparciem. Dzięki temu rodzajowi ubezpieczenia możemy częściowo lub nawet całkowicie pokryć wysokie koszty związane z leczeniem, rehabilitacją oraz powrotem do pełni sił po zmaganiach z chorobą.

W tym artykule dowiesz się:

I innych ważnych informacji.

Definicja poważnego zachorowania zgodnie z OWU

anim podejmiesz decyzję o wyborze odpowiedniej oferty ubezpieczeniowej od różnych firm, istotne jest zrozumienie definicji poważnej choroby, zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia, oraz sposobu uzyskania świadczeń w przypadku poważnego zachorowania. Definicje poważnych chorób mogą znacznie się różnić w zależności od konkretnej firmy ubezpieczeniowej. W ofercie dostępne są różne rodzaje wypłat, które zależą od diagnozy poważnej choroby. Przekroczenie takiej diagnozy oznacza wypłatę sumy ubezpieczenia, którą ustaliłeś podczas zakupu polisy, oraz może obejmować dodatkowe świadczenia, takie jak pokrycie kosztów rehabilitacji, hospitalizacji, leczenia i innych potrzeb.

Wspólnym kryterium dla wszystkich poważnych chorób jest to, że znacznie wpływają na zdolność normalnego funkcjonowania organizmu.

Najczęściej występujące choroby kwalifikujące się do świadczeń w ramach polisy ubezpieczeniowej obejmują nowotwory złośliwe, guzy mózgu, udar mózgu, zawał serca, chorobę Alzheimera, chorobę Parkinsona, niewydolność nerek i stwardnienie rozsiane.

W Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) każdego towarzystwa znajdziesz szczegółowy opis każdego z poważnych zachorowań, uwzględniający różne stopnie zaawansowania choroby, dodatkowe świadczenia oraz umowy dodatkowe.

Ponadto, ubezpieczenie może również obejmować inne przypadki, takie jak:

W przypadku każdej z wymienionych chorób, ubezpieczony ma prawo do odpowiednich świadczeń, zgodnie z umową ubezpieczenia. Obecnie wiele towarzystw ubezpieczeniowych oferuje szeroki zakres ochrony, który obejmuje również łagodniejsze stany chorobowe. To daje klientom większy komfort i pewność, że w przypadku różnych schorzeń będą mogli liczyć na wsparcie finansowe i opiekę medyczną.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej - od czego zależy?

Rozmiar ochrony, którą wybieramy w ramach ubezpieczenia na poważne zachorowanie, zależy od kilku kluczowych czynników:

  1. Wartość sumy ubezpieczenia na wypadek poważnej choroby.
  2. Wybór dodatkowych opcji, które poszerzają zakres ochrony.
  3. Wysokość składki ubezpieczeniowej.
  4. Wiek osoby ubezpieczającej (nie zawsze możliwe jest ubezpieczenie na konkretne choroby w późniejszym wieku).
  5. Stan zdrowia (istnieją okresy karencji, a osoby z istniejącymi chorobami mogą nie być uprawnione do ubezpieczenia).

Podstawowe ubezpieczenie na poważne zachorowanie zazwyczaj obejmuje wypłatę ustalonej sumy ubezpieczenia lub procentowej wartości (zależnie od rodzaju choroby), w przypadku diagnozy jednej z poważnych chorób.

Jednak, wybierając dodatkowe opcje, można znacząco rozszerzyć zakres ochrony. W takim przypadku świadczenia obejmują między innymi:

Warto zauważyć, że odpowiednie ubezpieczenie na poważne zachorowanie może dostarczyć szeroki zakres świadczeń, odgrywając kluczową rolę w trudnych momentach. Zapewnia nie tylko stabilność finansową, ale także wsparcie medyczne i opiekę.

Kiedy możesz otrzymać świadczenie?

W przypadku ubezpieczenia na poważne zachorowanie, zazwyczaj świadczenie jest wypłacane po potwierdzeniu diagnozy przez lekarza specjalistę. Jednak istnieją sytuacje, w których 50% świadczenia jest wypłacane od razu po stawieniu diagnozy, a pozostała część może być wypłacona później, np. po przekształceniu łagodnego nowotworu w złośliwy. Szczegółowe zasady wypłaty świadczenia za poważne zachorowanie, w tym przypadki, w których świadczenie może być lub nie być wypłacone, są dokładnie określone w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Warto również uwzględnić dodatkowe informacje dotyczące momentu, w którym można otrzymać świadczenie za poważne zachorowanie, obejmujące:

  1. Potwierdzenie diagnozy przez lekarza specjalistę - często konieczne jest dostarczenie dokumentacji medycznej, która potwierdza postawioną diagnozę poważnego zachorowania.
  2. Okres karencji - niektóre ubezpieczenia wymagają, aby upłynął pewien czas od momentu rozpoczęcia ubezpieczenia, zanim można skorzystać ze świadczenia. Ten okres karencji może wynosić kilka miesięcy od daty rozpoczęcia ubezpieczenia.
  3. Wymóg przetrwania - niektóre polisy ubezpieczeniowe wymagają, aby ubezpieczony przeżył określony okres po potwierdzeniu diagnozy, aby otrzymać pełne świadczenie. To ma na celu zapobieżenie wykorzystaniu ubezpieczenia w przypadku, gdy zachorowanie było już w zaawansowanym stadium.
  4. Warunki dodatkowe - niektóre polisy ubezpieczeniowe mogą zawierać dodatkowe wymogi, które muszą zostać spełnione, takie jak konieczność poddania się określonym procedurom leczniczym lub dostarczenie dokumentacji potwierdzającej konkretne objawy lub wyniki badań.

Wszelkie szczegóły dotyczące otrzymania świadczenia za poważne zachorowanie są szczegółowo opisane w warunkach ubezpieczenia, dlatego warto zapoznać się z nimi dokładnie przed wyborem konkretnego planu ubezpieczeniowego. Dzięki temu będziemy dobrze poinformowani i będziemy mogli podjąć świadomą decyzję, która najlepiej odpowiada naszym potrzebom i sytuacji zdrowotnej.

Jak wybrać odpowiednie sumy ubezpieczenia?

W przypadku wystąpienia sytuacji medycznej, ubezpieczonemu przysługuje wypłata pełnej lub części sumy ubezpieczenia, którą wcześniej ustaliliśmy.

Na przykład, jeśli wykupiliśmy ubezpieczenie na kwotę 400 000 zł i otrzymujemy diagnozę poważnej choroby, większość towarzystw ubezpieczeniowych zazwyczaj wypłaci nam 100% sumy ubezpieczenia. Po takiej wypłacie, zazwyczaj polisa ubezpieczeniowa jest zakończona, chyba że firma ubezpieczeniowa zdecyduje inaczej. Warto podkreślić, że często choroby są grupowane, więc jeśli zostanie zdiagnozowane dwie niepowiązane ze sobą choroby, otrzymamy podwójne świadczenie.

Rzeczywiste sumy ubezpieczenia zależą od tych samych czynników, które wpływają na zakres ochrony:

Warto pamiętać, że nie ma przeszkód, aby ubezpieczyć się w kilku towarzystwach ubezpieczeniowych. Jednak należy pamiętać, że koszty leczenia, np. zabiegi, zostaną pokryte tylko raz, podczas gdy wypłata z tytułu poważnej choroby może być wypłacona wielokrotnie. Istotne jest zrozumienie szczegółów swojej polisy ubezpieczeniowej, aby być odpowiednio przygotowanym na różne sytuacje medyczne.

Allianz Twoje Życie

Jak w przypadku innych artykułów, tu również chciałbym przedstawić jeden z produktów, który uważam za jeden z najlepszych pod kątem zabezpieczenia w razie choroby (i nie tylko).

Przede wszystkim należy wymienić wszystkie świadczenia, które łączą się w kompleksową ochronę w razie chorób:

I wiele innych, które mogą skutecznie uratować Twoje życie i zdrowie.

Co oprócz poważnej choroby?

Podsumowując, ubezpieczenie od poważnego zachorowania może dać nam niezbędne środki na leczenie, a tym samym nadzieję na wyleczenie różnych chorób. Z mojej perspektywy warto jednak zadbać o kompleksową ochronę zdrowia, ponieważ ubezpieczenia dają nam zdecydowanie więcej możliwości.

Jakich? Wymienię kilka przykładów:

nawet ubezpieczenia łączące oszczędzanie i ochronę ubezpieczeniową.

Ubezpieczenia na życie to bardzo rozbudowany temat dający wiele możliwości ochrony, dlatego zapraszam Cię na bezpłatną konsultację, gdzie zadbamy o Twoje życie, zdrowie i spokój ducha.