AKADEMIA WIEDZY FINANSOWEJ

Ubezpieczenie dla programisty - jakie ryzyka warto zabezpieczyć?

Autor:
Rafał Sroka
KATEGORIA:
Ryzyko
Data:
October 2023

W zależności od formy pracy, stopnia zaawansowania czy też nawet języka programowania, którego dana osoba używa, jest narażona na inne ryzyka. Nie da się ukryć, że programowanie to wymagający zawód, zwłaszcza że wiele firm preferuje kontrakty B2B (co sprawia, że trzeba spojrzeć w kierunku ubezpieczeń firmowych), a zarobki programisty są ściśle powiązane z jego możliwością pracy. Co, jeśli programista ulegnie wypadkowi i nie będzie w stanie zarabiać?

O takich przypadkach pomyślały towarzystwa ubezpieczeniowe, proponując ubezpieczenia utraty dochodu, ale w tym artykule chcę poruszyć o wiele szerszy zakres. Tak, jak pisałem o ubezpieczeniach dla przedsiębiorcy tak i tu opiszę:

I inne potencjalne ryzyka, czyhające w branży IT.

Utrata dochodu dla programisty

O ubezpieczeniu utraty dochodów przygotowałem już rozbudowany artykuł. W zasadzie nie różni się on wiele w przypadku programistów. Mamy kilka ,,ryzyk" do zabezpieczenia oraz różnych możliwości wypłaty odszkodowania.

Wykupienie polisy ubezpieczeniowej, która chroni przed utratą dochodu w IT, może być świetnym rozwiązaniem niezależnie, czy mamy rodzinę, której jesteśmy głównym żywicielem, czy żyjemy sami. Gwarantuje to środki na leczenie, spokojną rekonwalescencję i powrót do działalności.

Ubezpieczenie OC programisty

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, w dużym skrócie, ma za zadanie chronić Ciebie i Twoją firmę przed roszczeniami osób trzecich, w razie wyrządzenia szkody na mieniu lub zdrowiu. W przypadku programistów ryzyko zawodowe obejmuje również takie sytuacje, gdy nasze oprogramowanie i aplikacja np. wyrządzą szkodę na sprzęcie klienta. Oczywiście tutaj również mamy dwie sytuacje, które definiują, jak należy się zabezpieczyć:

Pamiętaj również, że sama ,,czysta" polisa może nie zawierać pożądanych przez nas ryzyk. W takim przypadku należy wykupić specjalne OC zawodowe lub rozszerzyć ubezpieczenie OC działalności gospodarczej o odpowiednie umowy dodatkowe.

Ubezpieczenie sprzętu i biura

Kolejny nie mniej ważny do zabezpieczenia temat to oczywiście sprzęt programisty. Jak można się spodziewać, programowanie wymaga mniejszej lub większej ilości sprzętu oraz raczej mocniejszych maszyn niż laptopy za 2-3 tysiące.

W przypadku posiadania działalności gospodarczej sprawa jest prosta - cały sprzęt od zdarzeń losowych i kradzieży z włamaniem możemy objąć odpowiednim ubezpieczeniem majątkowym firmy. Ważne jest, żeby dobrze określić pożądane przez nas sumy ubezpieczenia, które pokryją koszty nowego sprzętu w razie szkody. Warto również do ubezpieczenia dodać ryzyko przepięć, ponieważ sprzęty są szczególnie narażone na problemy w sieci elektrycznej.

Co, jeśli nie mamy firmy?

W przypadku pracy na sprzęcie firmowym dużo zależy od rodzaju umowy użyczenia sprzętu i tego, jak określona jest w niej odpowiedzialność. Jeśli pracujemy na sprzęcie w domu, to możemy objąć nasze urządzenia w zwykłym ubezpieczeniu domu lub mieszkania, chociaż w przypadku sprzętu firmowego warto zwrócić uwagę na wyłączenia zakresu ubezpieczenia i wspomnianą kwestię kto odpowiada w razie jakich zdarzeń.

Ubezpieczenie od ryzyka cybernetycznego

Ubezpieczenie przed skutkami ataku cybernetycznego stanowi skuteczną strategię minimalizacji odpowiedzialności przedsiębiorstwa w przypadku wystąpienia takiego zdarzenia, co pozwala łagodzić ewentualne obciążenia finansowe wynikłe z katastrofalnych konsekwencji. To narzędzie można rozpatrywać jako skuteczną opcję w kontekście redukcji rosnącego zagrożenia związanego z prowadzeniem działalności biznesowej w przestrzeni online.

Niezależnie od tego, czy mówimy o stratach, naruszeniach bezpieczeństwa, czy też kradzieżach danych elektronicznych, potencjalne skutki tego rodzaju incydentów mogą znacząco wpłynąć na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Mogą one obejmować utratę zaufania klientów, co z kolei wiąże się z potencjalnymi stratami finansowymi wynikającymi z prób odzyskania kontroli po ataku. Ubezpieczenie od ryzyka cybernetycznego jest kluczowym narzędziem, które pomaga ograniczyć ryzyko finansowe i chroni firmę przed koniecznością pokrywania kosztów z własnej kieszeni.

Przykładowe obszary, które mogą być objęte ubezpieczeniem od ryzyka cybernetycznego, obejmują:

  1. Koszty związane z obroną przed ewentualnymi roszczeniami prawymi.
  2. Wydatki na przywracanie tożsamości klientów dotkniętych atakiem.
  3. Nakłady na odzyskanie danych, na przykład w przypadku działania ransomware.
  4. Ogólne koszty związane z usuwaniem uszkodzeń w systemach komputerowych poddanych atakowi.
  5. Koszty związane z informowaniem klientów o potencjalnych naruszeniach poufności danych.

W obliczu rosnącej liczby transakcji internetowych atakujący mają coraz więcej możliwości kradzieży danych. Inwestycja w ubezpieczenie od ryzyka cybernetycznego stanowi mądrą strategię, która może znacząco zmniejszyć ogólne ryzyko, jakie niesie za sobą naruszenie poufności danych dla Twojej firmy.

Inne ubezpieczenia dla programisty na życie

W kontekście ubezpieczeń na życie warto rozważyć dodatkowe ryzyka, oprócz utraty dochodu lub niezdolności do pracy. Kompleksowe ubezpieczenie na życie dla programisty może zawierać takie ryzyka jak:

Pamiętaj, że ubezpieczenie na życie to bardzo rozbudowany i kompleksowy temat. Żeby polisa dobrze Cię chroniła, trzeba ją odpowiednio przygotować. Jeśli chcesz porozmawiać o ubezpieczeniu na życie, skorzystaj z konsultacji ubezpieczeniowej ze mną.

Od czego zależy koszt ubezpieczenia?

Koszt ubezpieczenia może zależeć od takich czynników jak:

Jak widzisz, jest trochę czynników, które należy ująć, dlatego, jeśli pracujesz w branży IT i chcesz dobrze się zabezpieczyć, skontaktuj się ze mną. Wspólnie przygotujemy kompleksowe zabezpieczenie.