AKADEMIA WIEDZY FINANSOWEJ

Jak wybrać dom maklerski? Co sprawdzić, zanim założysz rachunek?

Autor:
Rafał Sroka
KATEGORIA:
Inwestycje
Data:
May 2024

Na tematy inwestowania w różne instrumenty finansowe miałem okazję wypowiedzieć się w kilku poprzednich artykułach, między innymi tych o inwestowaniu ogółem, o błędach inwestycyjnych, czy inwestycjach długoterminowych oraz krótkoterminowych. W tym materiale przyjrzymy się konkretniej inwestowaniu na giełdzie, ale przez dom maklerski i rachunki maklerskie. Chciałbym, żeby po przeczytaniu tego artykułu każdy miał możliwość świadomej decyzji, jak wybrać najlepsze biura czy brokerów, a co za tym idzie - otrzymać najlepszą ofertę dla swoich inwestycji.

Czym dokładnie jest dom maklerski?

Zanim zaczniemy wybierać, warto oczywiście bliżej przyjrzeć się kwestii czym w ogóle jest dom maklerski? Moglibyśmy napisać, że to miejsce do inwestowania, ale sprawa jest nieco bardziej rozbudowana, bo takie instytucje mają zróżnicowane funkcje i formy.

Dom maklerski to instytucja finansowa, która pośredniczy w obrocie papierami wartościowymi na giełdzie. Jego głównym zadaniem jest umożliwienie inwestorom zakupu i sprzedaży akcji, obligacji, funduszy inwestycyjnych oraz innych instrumentów finansowych. Domy maklerskie pełnią kluczową rolę w funkcjonowaniu rynków kapitałowych, zapewniając płynność i transparentność transakcji.

Funkcje domu maklerskiego:

 1. Pośrednictwo w transakcjach: Dom maklerski działa jako pośrednik między inwestorem a rynkiem kapitałowym. Przyjmuje zlecenia kupna i sprzedaży papierów wartościowych, realizując je na giełdzie w imieniu swoich klientów.

 2. Doradztwo inwestycyjne: Wiele domów maklerskich oferuje usługi doradcze, pomagając inwestorom w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Może to obejmować analizę rynku, rekomendacje dotyczące konkretnych akcji czy strategii inwestycyjnych.

 3. Prowadzenie rachunków maklerskich: Domy maklerskie prowadzą rachunki, na których inwestorzy przechowują swoje aktywa. Dzięki temu mogą łatwo zarządzać swoimi inwestycjami, monitorować ich wartość oraz wykonywać transakcje.

 4. Badania i analizy rynkowe: Domy maklerskie często publikują raporty i analizy dotyczące sytuacji na rynkach finansowych, prognoz dotyczących gospodarki oraz ocen poszczególnych spółek. Te informacje są cenne dla inwestorów szukających danych do podejmowania świadomych decyzji.

 5. Emisje papierów wartościowych: Niektóre domy maklerskie uczestniczą w procesie emisji nowych akcji czy obligacji, pomagając firmom pozyskać kapitał na rozwój. Mogą również doradzać w zakresie struktury oferty oraz warunków emisji.

Rodzaje domów maklerskich:

 1. Bankowe domy maklerskie: Są to jednostki organizacyjne banków, które oferują usługi maklerskie. Często korzystają z zaplecza i zasobów dużych instytucji bankowych, co może zapewniać większą stabilność i szeroki zakres usług.

 2. Niezależne domy maklerskie: To instytucje niezwiązane bezpośrednio z bankami, specjalizujące się wyłącznie w usługach maklerskich. Mogą oferować bardziej spersonalizowaną obsługę i większą elastyczność w działaniu.

 3. Internetowe domy maklerskie: Wraz z rozwojem technologii, coraz większą popularnością cieszą się domy maklerskie działające głównie w trybie online. Oferują one niskie koszty transakcyjne i wygodę zarządzania inwestycjami przez internet.

Dom maklerski jest więc nieodłącznym elementem rynku kapitałowego, wspierającym zarówno inwestorów indywidualnych, jak i instytucjonalnych. Wybór odpowiedniego domu maklerskiego może znacząco wpłynąć na komfort i efektywność inwestowania.

Warto pamiętać, że w razie upadku domu maklerskiego środki przechodzą do innego biura.

Rachunek maklerski / konto maklerskie - co musisz o nim wiedzieć?

No właśnie - w poprzednim akapicie wspomniałem, że głównym zadaniem biura maklerskiego jest prowadzenie rachunków maklerskich, rachunków inwestycyjnych, czy też po prostu kont maklerskich. Czym w takim razie dokładnie zarządza wybrany przez nas makler?

Rachunek maklerski to specjalny rodzaj konta, który umożliwia inwestorom przechowywanie i obrót papierami wartościowymi, takimi jak akcje, obligacje, fundusze inwestycyjne czy inne instrumenty finansowe. Jest to podstawowe narzędzie każdego inwestora, pozwalające na bezpieczne i efektywne zarządzanie swoimi inwestycjami.

Aby założyć rachunek maklerski, konieczne jest nawiązanie współpracy z domem maklerskim. Proces ten zwykle obejmuje wypełnienie formularza rejestracyjnego, przedstawienie niezbędnych dokumentów tożsamości oraz podpisanie umowy. Po aktywacji rachunku inwestor otrzymuje dostęp do platformy transakcyjnej, za pośrednictwem której może składać zlecenia kupna i sprzedaży papierów wartościowych. 

Zanim jeszcze założysz taki rachunek, przeprowadzana jest ankieta Twojej wiedzy. Ma na celu dopasowanie rodzaju rachunku a także ochronę Ciebie przed złymi decyzjami inwestycyjnymi. Domy maklerskie chronią do 13 000 zł w gotówce, dlatego większość lepiej mieć dobrze rozlokowane.

Rachunek maklerski pełni kilka kluczowych funkcji. Przede wszystkim umożliwia realizację transakcji na rynkach finansowych. Inwestorzy mogą składać zlecenia, które dom maklerski realizuje na giełdzie lub innych rynkach. Dzięki temu mogą oni inwestować swoje środki w różnorodne instrumenty finansowe, mając pełną kontrolę nad swoimi portfelami inwestycyjnymi.

Kolejną ważną funkcją rachunku maklerskiego jest przechowywanie aktywów. Papiery wartościowe zakupione przez inwestora są przechowywane na rachunku, co zapewnia ich bezpieczeństwo oraz łatwy dostęp do informacji o ich wartości i strukturze portfela. W przypadku dywidend czy odsetek, środki te są również księgowane na rachunku maklerskim, co ułatwia ich reinwestowanie lub wypłatę.

Rachunek maklerski oferuje także narzędzia do monitorowania inwestycji. Inwestorzy mają dostęp do bieżących notowań, analiz rynkowych, raportów finansowych oraz innych danych, które mogą pomóc w podejmowaniu świadomych decyzji inwestycyjnych. Dzięki temu mogą na bieżąco śledzić sytuację na rynkach i reagować na zmieniające się warunki.

Przed założeniem rachunku maklerskiego warto zwrócić uwagę na kilka kluczowych kwestii. Przede wszystkim, należy sprawdzić koszty związane z jego prowadzeniem, takie jak opłaty za otwarcie i prowadzenie rachunku, prowizje od transakcji, a także inne ewentualne opłaty, na przykład za przechowywanie papierów wartościowych. Ważne jest również, aby zapoznać się z ofertą usług dodatkowych, takich jak doradztwo inwestycyjne, dostęp do analiz rynkowych czy szkolenia dla inwestorów.

Istotnym elementem jest także bezpieczeństwo środków. Warto sprawdzić, czy dom maklerski, z którym planujemy nawiązać współpracę, jest objęty systemem gwarantującym ochronę środków inwestorów, na przykład poprzez uczestnictwo w systemie rekompensat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Rachunek maklerski to fundament każdej aktywności inwestycyjnej na rynkach kapitałowych. Umożliwia on nie tylko realizację transakcji, ale także bezpieczne przechowywanie aktywów i dostęp do niezbędnych narzędzi analitycznych. Wybór odpowiedniego rachunku maklerskiego oraz domu maklerskiego jest kluczowy dla sukcesu inwestycyjnego i komfortu zarządzania swoimi finansami.

Czym kierować się przy wybieraniu domu maklerskiego?

Wiesz już, czym jest i instytucja, która będzie zarządzać Twoimi inwestycjami i gdzie będzie zarządzać i w jaki sposób. Przejdziemy więc do jednego z najważniejszych pytań - czym kierować się i jak wybrać odpowiednie biuro? Pamiętaj jednak, że nie jest to porada inwestycyjna. Wybór powinien nastąpić po bardzo dobrym researchu i na pewno nie na ślepo. To, co tutaj przeczytasz to zaledwie czynniki, na jakie warto zwrócić uwagę przy szukaniu odpowiedniej instytucji finansowej. Takie zestawienie pomoże Ci też wybrać rachunek.

Oto kilka kluczowych cech i argumentów, którymi warto się kierować przy wyborze domu maklerskiego:

 1. Koszty i opłaty:

  • Prowizje transakcyjne: Sprawdź, jakie są prowizje za zakup i sprzedaż papierów wartościowych. Niższe prowizje mogą znacząco zwiększyć rentowność inwestycji, zwłaszcza przy częstym handlu.
  • Opłaty za prowadzenie rachunku: Niektóre domy maklerskie pobierają miesięczne lub roczne opłaty za prowadzenie rachunku. Ważne jest, aby zrozumieć wszystkie związane z tym koszty.
  • Inne opłaty: Zwróć uwagę na dodatkowe opłaty, takie jak opłaty za przechowywanie papierów wartościowych, wypłatę dywidend, czy korzystanie z zaawansowanych narzędzi analitycznych.
 2. Oferta inwestycyjna:

  • Dostępne instrumenty finansowe: Upewnij się, że dom maklerski oferuje szeroki wybór instrumentów finansowych, w które zamierzasz inwestować, takich jak akcje, obligacje, fundusze inwestycyjne, ETF-y, kontrakty terminowe, opcje itp.
  • Dostęp do rynków zagranicznych: Jeśli planujesz inwestować na rynkach zagranicznych, sprawdź, czy dom maklerski umożliwia dostęp do giełd poza Polską.
 3. Narzędzia i platformy transakcyjne:

  • Jakość platformy: Platforma transakcyjna powinna być intuicyjna, stabilna i oferować wszystkie niezbędne funkcje do zarządzania inwestycjami, takie jak składanie zleceń, analiza techniczna, notowania w czasie rzeczywistym itp.
  • Aplikacje mobilne: Coraz więcej inwestorów korzysta z aplikacji mobilnych. Upewnij się, że dom maklerski oferuje dobrze oceniane i funkcjonalne aplikacje na smartfony i tablety.
 4. Doradztwo i wsparcie:

  • Jakość obsługi klienta: Sprawdź, jakie są godziny pracy biura obsługi klienta i jak szybko oraz skutecznie rozwiązywane są problemy. Dobra obsługa klienta może być kluczowa w sytuacjach awaryjnych.
  • Usługi doradcze: Niektóre domy maklerskie oferują dodatkowe usługi doradcze, które mogą być szczególnie przydatne dla początkujących inwestorów lub tych, którzy potrzebują wsparcia w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
 5. Bezpieczeństwo:

  • Regulacje i licencje: Upewnij się, że dom maklerski działa zgodnie z regulacjami prawnymi i posiada odpowiednie licencje. W Polsce działalność domów maklerskich nadzoruje Komisja Nadzoru Finansowego (KNF).
  • Systemy ochrony środków: Sprawdź, czy dom maklerski jest uczestnikiem systemu rekompensat, co zapewnia ochronę środków inwestorów na wypadek niewypłacalności instytucji.
 6. Opinie i reputacja:

  • Recenzje i rankingi: Zapoznaj się z opiniami innych inwestorów oraz rankingami domów maklerskich. Mogą one dostarczyć cennych informacji na temat jakości usług i wiarygodności instytucji.
  • Historia i doświadczenie: Długotrwała obecność na rynku i doświadczenie mogą świadczyć o stabilności i zaufaniu, jakim cieszy się dany dom maklerski.

Podsumowując, wybór domu maklerskiego powinien być przemyślany i dostosowany do indywidualnych potrzeb inwestora. Uwzględniając powyższe czynniki, można zwiększyć swoje szanse na znalezienie partnera, który będzie wspierał nas w osiąganiu celów inwestycyjnych.

Polskie czy zagraniczne domy maklerskie - co wybrać?

Wybór między polskimi a zagranicznymi domami maklerskimi zależy od wielu czynników, w tym od indywidualnych potrzeb inwestora, preferencji oraz strategii inwestycyjnej. Oto kilka kluczowych argumentów, które mogą pomóc w podjęciu decyzji:

Zalety polskich domów maklerskich:

 1. Lokalne wsparcie i obsługa klienta: Korzystanie z usług polskiego domu maklerskiego zapewnia dostęp do obsługi klienta w języku polskim oraz lokalnej pomocy technicznej. Jest to szczególnie ważne dla inwestorów, którzy preferują komunikację w swoim ojczystym języku.

 2. Znajomość lokalnych rynków: Polskie domy maklerskie często mają lepsze zrozumienie lokalnego rynku kapitałowego, regulacji oraz specyficznych warunków gospodarczych. Mogą oferować bardziej precyzyjne analizy i rekomendacje dotyczące polskich spółek i instrumentów finansowych.

 3. Mniejsze ryzyko walutowe: Inwestowanie za pośrednictwem polskich domów maklerskich zazwyczaj oznacza rozliczenia w złotych, co eliminuje ryzyko walutowe związane z wymianą walut przy transakcjach zagranicznych.

 4. Bezpieczeństwo regulacyjne: Polskie domy maklerskie są nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF), co zapewnia inwestorom dodatkowe bezpieczeństwo i pewność, że instytucje te działają zgodnie z krajowymi regulacjami.

Zalety zagranicznych domów maklerskich:

 1. Dostęp do globalnych rynków: Zagraniczne domy maklerskie często oferują szerszy dostęp do międzynarodowych giełd i instrumentów finansowych, umożliwiając inwestorom dywersyfikację portfela na rynkach zagranicznych.

 2. Zaawansowane narzędzia inwestycyjne: Wiele zagranicznych domów maklerskich oferuje zaawansowane platformy transakcyjne, narzędzia analityczne oraz dostęp do globalnych badań i analiz rynkowych. Mogą one być atrakcyjne dla bardziej zaawansowanych inwestorów.

 3. Konkurencyjne koszty: W niektórych przypadkach zagraniczne domy maklerskie mogą oferować niższe prowizje i opłaty transakcyjne, co może być korzystne dla inwestorów dokonujących dużej liczby transakcji.

 4. Dywersyfikacja ryzyka instytucjonalnego: Korzystanie z usług zagranicznych domów maklerskich może pomóc w dywersyfikacji ryzyka instytucjonalnego, związanego z ewentualnymi problemami finansowymi lub regulacyjnymi w kraju macierzystym.

Wybór między polskimi a zagranicznymi domami maklerskimi zależy od indywidualnych potrzeb inwestora. Dla tych, którzy cenią sobie lokalne wsparcie, znajomość polskiego rynku oraz mniejsze ryzyko walutowe, polskie domy maklerskie mogą być lepszym wyborem. Z kolei inwestorzy poszukujący dostępu do globalnych rynków, zaawansowanych narzędzi inwestycyjnych oraz konkurencyjnych kosztów mogą rozważyć współpracę z zagranicznymi instytucjami. Kluczowe jest dokładne zrozumienie swoich celów inwestycyjnych oraz analiza oferty poszczególnych domów maklerskich przed podjęciem decyzji.

Najlepsze domy maklerskie na świecie (i dlaczego) - ranking kont maklerskich

Wystarczy wpisać w Google tytuł tego akapitu, żeby otrzymać dziesiątki różnych rankingów, w których opisywane są różne konta, polskie, zagraniczne, mobilne, stacjonarne. Jest tego naprawdę mnóstwo.

Do kilku najpopularniejszych w Polsce należą m.in. XTB, mBank, BM Ing, DM Boś - są one raportowane wysoko wg. GPW (giełdy papierów wartościowych) oraz aktywnie zwiększają zyski dla swoich klientów. Jakie są najlepsze konta maklerskie na ŚWIECIE?

Przygotowałem zestawienie pięciu, wraz linkami do informacji, gdzie znajdziesz więcej na ten temat.

Fidelity

Fidelity jest często uznawane za najlepsze konto maklerskie na świecie, głównie dzięki wszechstronnej ofercie inwestycyjnej, niskim kosztom transakcyjnym oraz doskonałym narzędziom do zarządzania inwestycjami. Oferuje także szeroką gamę usług doradczych i edukacyjnych, co czyni go idealnym wyborem zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych inwestorów​ (TopRatedFirms)​​ (StockBrokers)​.

Charles Schwab

Charles Schwab wyróżnia się zaawansowanymi platformami transakcyjnymi, w tym thinkorswim, które są cenione za bogate funkcje analityczne i narzędzia do handlu opcjami i futures. Ponadto, brak minimalnych depozytów i niskie opłaty prowizyjne przyciągają szerokie grono inwestorów​ (StockBrokers)​​ (NerdWallet: Finance smarter)​.

E*TRADE

ETRADE jest uznawane za jedną z najlepszych platform do handlu mobilnego, oferującą dwie zaawansowane aplikacje: ETRADE Mobile oraz Power E*TRADE. Platformy te są wysoko oceniane za łatwość użytkowania, dostęp do zaawansowanych narzędzi analitycznych oraz funkcjonalność, która zaspokaja potrzeby zarówno początkujących, jak i bardziej doświadczonych inwestorów​ (StockBrokers)​.

Interactive Brokers

Interactive Brokers zdobywa wysokie oceny za dostęp do rynków międzynarodowych oraz niskie koszty transakcyjne. Jego platforma oferuje zaawansowane narzędzia dla profesjonalnych traderów, w tym szeroki zakres instrumentów finansowych i niskie opłaty za handel międzynarodowy, co czyni go idealnym wyborem dla aktywnych i globalnych inwestorów​ (TopRatedFirms)​.

Vanguard

Vanguard jest znany z niskich kosztów i szerokiej gamy funduszy indeksowych oraz ETF-ów. Jest to doskonały wybór dla inwestorów długoterminowych szukających efektywnych kosztowo opcji inwestycyjnych. Vanguard oferuje również solidne narzędzia doradcze i edukacyjne, wspierając inwestorów w budowaniu stabilnych portfeli​ (TopRatedFirms)​.

Alternatywy dla inwestora - inne instrumenty inwestycyjne

Na koniec, przygotowałem dla Ciebie listę alternatywnych metod inwestowania. Dlaczego? Cóż, nie każdy ma ochotę szukać biura maklerskiego, oddawać mu środki, płacić prowizję, podatek (chociaż tego akurat nie unikniesz.. no chyba, że w IKE i IKZE o czym przeczytasz tutaj) itp. O części z tych instrumentów inwestycyjnych miałem okazję pisać już niejednokrotnie, a linki znajdziesz w odpowiednich punktach. Jeśli natomiast go nie ma - zachęcam do obserwowania, bo na pewno opiszę ten temat.

Oto kilka ciekawych propozycji do sprawdzenia:

kilka popularnych opcji:

 1. Fundusze inwestycyjne: Inwestorzy mogą wybierać spośród różnorodnych funduszy, takich jak fundusze akcyjne, obligacyjne, mieszane czy nieruchomościowe. Fundusze te zarządzane są przez profesjonalistów, co pozwala na dywersyfikację inwestycji i zmniejszenie ryzyka.

 2. Obligacje skarbowe: Zakup obligacji emitowanych przez rząd to jedna z najbezpieczniejszych form inwestowania. Obligacje skarbowe oferują stały lub zmienny dochód w postaci odsetek i są uważane za niskiego ryzyka.

 3. Nieruchomości: Inwestowanie w nieruchomości, zarówno mieszkaniowe, jak i komercyjne, może zapewnić stabilne dochody z wynajmu oraz potencjalny wzrost wartości kapitału. Wymaga to jednak większych nakładów finansowych i zarządzania.

 4. Konta oszczędnościowe i lokaty terminowe: Te tradycyjne formy oszczędzania oferują niewielkie, ale pewne zyski z odsetek. Są one idealne dla osób, które preferują niskie ryzyko i łatwy dostęp do swoich środków.

 5. Platformy pożyczek społecznościowych (P2P): Inwestorzy mogą pożyczać pieniądze innym osobom lub małym firmom za pośrednictwem platform P2P. Oferują one potencjalnie wyższe zyski, ale wiążą się z większym ryzykiem niewypłacalności pożyczkobiorców.

 6. Kryptowaluty: Inwestowanie w kryptowaluty, takie jak Bitcoin czy Ethereum, stało się popularne dzięki ich potencjalnie wysokim zwrotom. Należy jednak pamiętać, że są one również bardzo zmienne i obarczone wysokim ryzykiem.

 7. Złoto i inne metale szlachetne: Inwestycje w złoto, srebro czy platynę są często postrzegane jako zabezpieczenie przed inflacją i niestabilnością rynków finansowych. Można je kupować w formie fizycznej (sztabki, monety) lub poprzez certyfikaty.

 8. Inwestycje w startupy: Poprzez platformy crowdfundingowe, inwestorzy mogą wspierać rozwijające się firmy w zamian za udziały kapitałowe. Jest to ryzykowna forma inwestowania, ale może przynieść znaczące zyski, jeśli firma odniesie sukces.

 9. Sztuka i przedmioty kolekcjonerskie: Inwestowanie w dzieła sztuki, antyki, wina czy znaczki pocztowe może być atrakcyjne dla osób, które interesują się tymi dziedzinami. Wartość takich inwestycji często rośnie w dłuższym okresie.

 10. Polisy ubezpieczeniowe na życie z elementem inwestycyjnym: Niektóre polisy ubezpieczeniowe oferują możliwość gromadzenia kapitału inwestycyjnego. Umożliwiają one łączenie ochrony ubezpieczeniowej z inwestowaniem w wybrane fundusze.

Jeśli chcesz porozmawiać o inwestowaniu, ubezpieczeniach czy też finansach - skontaktuj się ze mną, wymienimy się doświadczeniami.