AKADEMIA WIEDZY FINANSOWEJ

Ubezpieczenie domu i ubezpieczenie mieszkania - jak zadbać o ochronę majątku?

Autor:
Rafał Sroka
KATEGORIA:
Ryzyko
Data:
August 2023

Mimo że preferuję skupienie się na pozytywnych aspektach, czasami warto zerknąć na negatywne przykłady, aby zrozumieć, jak ważne jest zabezpieczenie naszego majątku. Czytając różnorodne wiadomości i treści w internecie, niejednokrotnie napotkaliśmy historie o rodzinach, które doświadczyły traumatyzujących zdarzeń, takich jak pożary, które pozbawiły je całego dobytku. W takich momentach zazwyczaj społeczność okazuje solidarność i organizuje zbiórki, aby pomóc tym dotkniętym tragedią. Oczywiście, takie akcje są godne uznania i dowodem na współpracę i empatię Polaków. Niemniej jednak, warto mieć świadomość, że istnieje sposób, aby zminimalizować ryzyko strat materialnych związanych z takimi niefortunnymi wypadkami, dzięki niewielkim rocznym opłatom za ubezpieczenie.

Dzięki szerokiemu zakresowi ochrony, ubezpieczenie może objąć praktycznie cały nasz majątek. To z kolei pozwoli na otrzymanie wypłat, które pokryją straty, począwszy od pełnej wartości nieruchomości, aż po drobne sprzęty, które mogą ulec zniszczeniu w wyniku, na przykład, przepięcia elektrycznego.

W tym artykule, skupimy się na omówieniu, jak skutecznie zadbać o ochronę swojej nieruchomości oraz jak zabezpieczyć wartościowe przedmioty w naszym domu. Warto więc poznać rozwiązania, które pozwolą nam spać spokojnie, mając świadomość, że nasz majątek jest odpowiednio zabezpieczony.

Czym jest i jak działa ubezpieczenie majątkowe?

Polisa ubezpieczenia dla Twojego domu i majątku zapewnia wszechstronną ochronę przed skutkami różnych zdarzeń losowych, które mogą spowodować utratę lub uszkodzenie nieruchomości oraz mienia. W takie sytuacje mogą wchodzić zarówno pożary, jak i powodzie. Różnicując ubezpieczenie domu od ubezpieczenia mieszkania, warto pamiętać o drobnych szczegółach, zwłaszcza w przypadku wynajmowania mieszkania.

Większość domów znajduje się na działkach, dlatego w ramach ubezpieczenia możemy chronić większość elementów na tej przestrzeni, takich jak garaże, altany, ogrodzenia i inne stałe elementy.

Podstawowe ubezpieczenie domu, spotykane najczęściej w bankach, obejmuje następujące zdarzenia:

Ostateczna ochrona zależy od ogólnych warunków ubezpieczenia i oferty towarzystwa ubezpieczeniowego.

Podstawowy zakres ubezpieczenia ma na celu ochronę przed wymienionymi wcześniej zdarzeniami, jednak w większości przypadków taka ochrona może okazać się niewystarczająca. Kiedy rozważasz ubezpieczenie domu, warto również zastanowić się nad chronieniem mienia znajdującego się wewnątrz, takiego jak meble, sprzęty AGD i RTV, dzieła sztuki czy kolekcje. Wszystko to może być objęte ubezpieczeniem budynku, wystarczy odpowiednio określić sumę ubezpieczenia, a w niektórych przypadkach wymagana jest specjalna zgoda.

W ogólnych warunkach ubezpieczenia domu znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące momentu, kiedy ubezpieczenie staje się ważne.

Wybierając sumy ubezpieczenia, kierujemy się przede wszystkim wartością domu i mienia. W kolejnym punkcie przedstawimy popularne rodzaje umów i to, co obejmuje skuteczną polisę ubezpieczeniową.

Cena ubezpieczenia domu zależy od wartości nieruchomości oraz całego majątku podlegającego ubezpieczeniu, jednak zazwyczaj wynosi około kilkuset złotych rocznie. To niewielka cena za pewność, że w razie trudnej sytuacji otrzymasz niezbędne środki.

Czym jest i co obejmuje ubezpieczenie mieszkania?

Ubezpieczenie mieszkania działa praktycznie podobnie jak ubezpieczenie domu, ale istnieją dwie różne sytuacje, które wymagają odmiennego podejścia do wyboru odpowiedniej polisy mieszkaniowej.

 1. Właściciele mieszkania

Jeśli jesteśmy pełnymi właścicielami mieszkania, ubezpieczenie jest praktycznie identyczne jak w przypadku domu. Obejmuje ono ochronę murów i ruchomości, z wyjątkiem elementów ogrodu. W takich sytuacjach to właściciel nieruchomości jest odpowiedzialny za wszystkie ubezpieczenia dotyczące budynku.

 1. Mieszkanie należy do wspólnoty / miasta / wynajmujemy je

W tym przypadku ubezpieczenie nieruchomości, czyli murów, spoczywa na właścicielu prawowitym, na przykład osobie, od której wynajmujemy mieszkanie. Natomiast my sami możemy ubezpieczyć swoje ruchomości oraz nakłady, takie jak farby, tapety czy nowe okna.

Warto podkreślić, że w przypadku ubezpieczenia mieszkania, otrzymamy odszkodowanie TYLKO za to, co należy do nas. To szczególnie ważne, gdy wynajmujemy mieszkanie, a część sprzętów i wyposażenia jest własnością właściciela.

Jeśli wynajmujemy komuś lub wynajmujemy od kogoś mieszkanie, bardzo ważne jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym z rozszerzeniem o najem. W przypadku szkód należy dokładnie zapoznać się z zakresem ochrony ubezpieczeniowej, aby odpowiednio zabezpieczyć się przed potencjalnymi stratami.

Stałe elementy a ruchomości

Aby odpowiedzieć na pytanie o stałe elementy i ruchomości, warto wprowadzić dodatkowy podział: same mury.

Zgodnie z zapisami towarzystw ubezpieczeniowych, mury obejmują fundamenty, ściany i dach.

Natomiast elementy stałe to całe wyposażenie domu, które zostało trwale przymocowane.

Ruchomości domowe, nazywane również mieniem ruchomym, to wszystkie przedmioty, które można łatwo przenieść bez używania siły lub narzędzi. Ta kategoria obejmuje wiele różnych elementów, ale do najpopularniejszych należą: przedmioty osobiste, gotówka, kosztowności, meble i sprzęt RTV/AGD, które nie są częścią zabudowy, sprzęt sportowy, rower, odzież, komputery, telefony komórkowe, a nawet zwierzęta domowe.

Aby lepiej zrozumieć różnicę między stałymi elementami a ruchomościami, można sobie wyobrazić, co by wypadło, gdybyśmy podnieśli dom lub mieszkanie i potrząsnęli nim.

Takie wyraźne rozgraniczenie jest niezbędne, aby wiedzieć, które elementy są objęte ochroną w ramach ubezpieczenia, jak wybrać odpowiednią sumę ubezpieczenia, oraz w jakich sytuacjach działa ubezpieczenie.

Elementy umowy ubezpieczenia domu i mieszkania - co obejmuje ochrona?

Końcowa oferta ubezpieczenia zależy od wybranej firmy ubezpieczeniowej oraz naszych indywidualnych potrzeb, jednak najczęściej ubezpieczenie majątkowe obejmuje następujące elementy:

 1. Ubezpieczenie od pożaru i innych zdarzeń losowych, takich jak przesiąkanie wód gruntowych, nieszczelności instalacji czy roboty ziemne.
 2. Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem lub rabunku, chroniące przed stratami wynikającymi z kradzieży ruchomości domowych oraz uszkodzenia drzwi i okien podczas włamania.
 3. Assistance domowy, umożliwiający dostęp do specjalistów w nagłych sytuacjach, takich jak awarie sieci elektrycznej czy wycieki z instalacji hydraulicznych.
 4. Ubezpieczenie stłuczenia szyb, obejmujące wszelkie szklane powierzchnie w domu, włącznie z oknami, lustrami i witrynami.
 5. OC w życiu prywatnym, które chroni przed roszczeniami osób trzecich, doznających szkody na naszej ruchomości lub nieruchomości. To obejmuje również zwierzęta domowe, które zostały wcześniej określone jako ruchomości.
 6. Ubezpieczenie elementów ogrodu, pozwalające na ochronę altan, murowanych grilli i ogrodzeń przed kradzieżą lub zniszczeniem. Możliwe jest także dodatkowe ubezpieczenie budynków gospodarczych.
 7. Ubezpieczenie przepięć, zabezpieczające nasz sprzęt elektryczny przed uszkodzeniami wynikającymi z przepięć w sieci elektrycznej lub wyładowań atmosferycznych. Warto jednak dokładnie sprawdzić zakres ochrony oferowany w naszej polisie.

Coraz popularniejsze staje się również wykupienie ubezpieczenia majątku w systemie "all risk", czyli obejmującego najszerszy zakres ochrony przed różnymi potencjalnymi zagrożeniami, z wyjątkiem wyszczególnionych w dokumentach ubezpieczeniowych. Dzięki temu możemy objąć ochroną szkody, o których jeszcze nie wiemy, że mogą się zdarzyć.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej to doskonałe zabezpieczenie na wypadek roszczeń osób trzecich. Jego przydatność obejmuje różnorodne sytuacje nie tylko w domu czy mieszkaniu, ale także podczas codziennych aktywności, takich jak przejażdżki rowerem.

Przedstawiam kilka realnych przykładów:

 1. Zimą, przyjąłeś gości, jednak nie zdążyłeś odśnieżyć chodnika, co skutkuje wypadkiem i złamaniem ręki jednej z osób. W takiej sytuacji, ubezpieczenie OC pokryje roszczenia związane z uszczerbkiem na zdrowiu.
 2. Twój pies wybiegł na ulicę, bo zapomniałeś zamknąć bramę, i spowodował upadek rowerzysty. W tym przypadku również ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wchodzi na scenę.
 3. Podczas jazdy na rowerze, nieuwaga sprawia, że wjeżdżasz w kogoś.
 4. W nagłym pośpiechu zapominasz o otwartym kranie, powodując zalanie mieszkania sąsiada.

Innymi słowy, ubezpieczenie OC będzie chronić cię w przypadku, gdy wyrządzisz szkodę osobie trzeciej.

W niektórych sytuacjach warto rozważyć rozszerzenie OC o dodatkowe elementy, np. umowy lokatorskie, aby zabezpieczyć swoich lokatorów oraz swoje mieszkanie przed ewentualnymi szkodami spowodowanymi przez nich. To rozwiązanie szczególnie ważne w przypadku wynajmowania nieruchomości.

Czy ubezpieczenie nieruchomości jest obowiązkowe?

Ubezpieczenie nieruchomości nie jest prawnie wymagane, ale w pewnych sytuacjach może być nakładane:

Choć samo ubezpieczenie nieruchomości nie jest obligatoryjne, zdecydowanie polecam traktować je poważnie. Dzięki temu w razie nieszczęśliwego zdarzenia nie będziemy mieli problemów z otrzymaniem ewentualnych świadczeń. To rozważne podejście pozwoli nam spać spokojnie, mając świadomość, że nasza nieruchomość jest odpowiednio zabezpieczona.

Czy warto ubezpieczyć dom w banku?


Odpowiedź na to pytanie jest zależna od wielu czynników. W większości przypadków, polisy bankowe skupiają się głównie na ubezpieczeniu nieruchomości w wysokości kredytu i rzadko oferują dodatkowe zabezpieczenia. Jeśli zostanie zaproponowane ubezpieczenie domu przez bank, zaleca się dokładne zapoznanie się z umową i wszelkimi wyłączeniami.

Ważne jest, aby pamiętać, że bank nie może wymusić na Tobie zakupu polisy u nich. Takie działanie jest niezgodne z prawem i można takie zachowanie zgłosić. Masz pełne prawo do wyboru, gdzie ubezpieczysz swoją nieruchomość, i powinieneś wybrać opcję, która najlepiej odpowiada Twoim potrzebom i preferencjom. Warto porównać oferty różnych towarzystw ubezpieczeniowych, aby znaleźć najlepszą i najbardziej odpowiednią polisę dla siebie.

Jak dobrze wybrać ubezpieczenie majątkowe?

Przed podpisaniem umowy ubezpieczenia warto:

 1. Starannie rozważyć, co chcesz objąć ochroną i na jaką maksymalną sumę ubezpieczenia zawrzeć polisę.
 2. Porównać oferty różnych ubezpieczycieli.
 3. Zapoznać się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia lub zapytać o najważniejsze kwestie.
 4. Dokładnie sprawdzić, czy nie ma dla Ciebie dotyczących wyłączeń.

Dzięki takiej staranności, będziesz miał pewność, że Twój majątek jest właściwie chroniony. Odpowiednio dopasowana polisa ubezpieczeniowa pozwoli Ci spać spokojnie, wiedząc, że w razie potrzeby możesz liczyć na wsparcie i ochronę finansową.

Jeśli potrzebujesz pomocy w doborze najlepszej polisy, skontaktuj się ze mną i zabezpieczymy twój majątek.