AKADEMIA WIEDZY FINANSOWEJ

Ubezpieczenia grupowe w energetyce

Autor:
Rafał Sroka
KATEGORIA:
Ryzyko
Data:
April 2023
Ryzyko i bezpieczeństwo w przemyśle energetycznym to temat, który wciąż stanowi wyzwanie dla firm ubezpieczeniowych oferujących grupowe ubezpieczenie na życie dla pracowników sektora energetycznego. Pracownicy w tym sektorze narażeni są na szereg ryzyk związanych z ich pracą, w tym wypadki, choroby zawodowe, a także narażenie na promieniowanie i substancje chemiczne.

‍W przemyśle energetycznym istnieją wiele wyzwań, które mają wpływ na ubezpieczenia na życie pracowników. Kilka z tych wyzwań to:

 1. Zagrożenia związane z pracą na wysokości - w przemyśle energetycznym często pracuje się na wysokościach, co niesie ze sobą poważne zagrożenia dla pracowników. Wypadki związane z pracą na wysokości mogą prowadzić do poważnych obrażeń lub śmierci pracowników, co stanowi duże ryzyko dla firm ubezpieczeniowych.
 2. Zagrożenia związane z pracą w środowisku o dużej ilości substancji chemicznych - w przemyśle energetycznym stosuje się wiele substancji chemicznych, które mogą być szkodliwe dla zdrowia pracowników. Pracownicy narażeni są na ryzyko chorób związanych z ekspozycją na substancje chemiczne, takie jak raka.
 3. Zagrożenia związane z pracą z urządzeniami wysokiego napięcia - w przemyśle energetycznym pracuje się z urządzeniami wysokiego napięcia, co niesie ze sobą poważne zagrożenia dla pracowników. Wypadki związane z urządzeniami wysokiego napięcia mogą prowadzić do poważnych obrażeń lub śmierci pracowników.
 4. Ryzyko utraty życia w wyniku wypadku związanego z pracą - w przemyśle energetycznym wiele prac wymaga wysokiej precyzji i skupienia. Niedokładność lub błąd może prowadzić do wypadku, który z kolei może prowadzić do poważnych obrażeń lub śmierci pracownika.

Wiele firm ubezpieczeniowych oferuje oferuje możliwość zakupu grupowej polisy na życie dla pracowników przemysłu energetycznego, ale z racji specyfiki tej branży, ubezpieczenia te są często droższe i wymagają specjalistycznej oceny ryzyka. Istnieją także wyzwania związane z określeniem wysokości składek i warunków polisy, z uwagi na ryzyko związane z pracą w tym sektorze.

Dlatego, aby zapewnić ochronę pracownikom sektora energetycznego, firmy ubezpieczeniowe muszą dokładnie ocenić ryzyko związane z pracą w tym sektorze i dostosować zakres ubezpieczenia i oferty, aby odpowiednio chronić swoich klientów. W ten sposób, pracownicy przemysłu energetycznego będą mieli spokojną głowę, wiedząc że są chronieni w przypadku wypadków lub chorób zawodowych.

Sektor energetyczny na świecie a ceny ubezpieczeń

Według raportu International Energy Agency (IEA) "Energy Efficiency 2019", w 2017 roku w sektorze energetycznym zatrudnionych było ponad 37 milionów pracowników na całym świecie. Jednocześnie, raport ten wskazuje, że sektor energetyczny jest jednym z najniebezpieczniejszych sektorów przemysłu, pod względem liczby wypadków i chorób związanych z pracą.

Organizacje branżowe, takie jak Międzynarodowa Rada Bezpieczeństwa Elektrowni Jądrowych (International Nuclear Safety Council), prowadzą systematyczne badania i zbierają dane na temat bezpieczeństwa w przemyśle energetycznym. Wiele z tych danych dotyczy bezpieczeństwa w elektrowniach jądrowych, ale zawierają również informacje na temat innych dziedzin przemysłu energetycznego.‍

Jakie sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniach grupowych

Sumy ubezpieczenia normalnie podczas zawierania grupowych ubezpieczeń pracowników. Sumy ubezpieczenia oraz zakres ochrony ubezpieczeniowej zależą od rodzaju polisy oraz branży, w której działa przedsiębiorstwo. Poniżej przedstawiam przykładowe sumy ubezpieczenia na niektóre kluczowe elementy ubezpieczenia grupowego pracowników:

 1. Ubezpieczenie na życie: Sumy ubezpieczenia wynoszą zwykle kilkakrotność rocznych zarobków ubezpieczonego pracownika, np. 3, 5 lub 10-krotność.
 2. Ubezpieczenie od chorób krytycznych: Sumy ubezpieczenia mogą wynosić od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych, w zależności od wybranego zakresu ochrony.
 3. Ubezpieczenie kosztów leczenia: Sumy ubezpieczenia zależą od wybranego zakresu ochrony oraz od limitów wskazanych w polisie.
 4. Ubezpieczenie od wypadków przy pracy: Sumy ubezpieczenia zależą od branży, w której działa przedsiębiorstwo oraz od ryzyka, jakie niesie za sobą wykonywana praca.

Nie jest łatwo bezpośrednio wskazać ile zł poważne zachorowanie lub inny element będzie kosztował. Warto pamiętać, że każdy ubezpieczyciel oferuje różne warianty produktów ubezpieczeniowych i w zależności jak zakres ochrony dopasowany  jest do klienta mogą występować różnice w sumach ubezpieczenia.

Co właściwie daje grupowe ubezpieczenia na życie pracowników

Ubezpieczenie grupowe umożliwia dodanie różnych opcji ochrony, które mogą być oferowane pracownikom:

 1. Wypłata w przypadku poważnego zachorowania: Pracownik otrzyma świadczenie w wysokości nawet 100 000 zł w przypadku wystąpienia jednego z 46, 21 lub 11 określonych chorób lub operacji.
 2. Pomoc finansowa w przypadku poważnego stanu chorobowego: Ubezpieczenie ryzyka poważnego stanu chorobowego zapewni pracownikowi pieniądze w razie m.in. operacji aorty, operacji zastawek serca, udaru mózgu powodującego trwałe ubytki neurologiczne czy zawału serca.
 3. Druga opinia lekarska od światowej klasy specjalistów: Pracownik ma możliwość skonsultowania wcześniej postawionej diagnozy z lekarzami z najlepszych światowych klinik.
 4. Świadczenie z tytułu umowy dodatkowej "Rakassistance": Pracownik otrzyma świadczenie związane z leczeniem nowotworu złośliwego, w tym m.in. w momencie postawienia diagnozy, pobytu w szpitalu, odbytego cyklu chemioterapii lub radioterapii oraz w razie rozwiązania stosunku pracy z powodu nowotworu.
 5. Wypłata świadczenia za leczenie: Umowa dodatkowa "Zdrowe Życie" oferuje wypłatę świadczenia za leczenie operacyjne lub zachowawcze przeprowadzone w szpitalu lub placówce chirurgii jednego- ubezpieczenie zdrowotne pracowników wraz z pakietem medycznym będzie dużym wsparcie zwłaszcza w ciąży
 6. Świadczenie lekowe: Pracownik ma możliwość otrzymania dodatkowych pieniędzy na zakup leków w związku z przeprowadzonym postępowaniem medycznym.
 7. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków: Pracownik może ubezpieczyć siebie i swoich współpracowników od następstw nieszczęśliwych wypadków, takich jak śmierć, niezdolność do pracy, kalectwo, pobyt w szpitalu czy uszczerbek na zdrowiu.
 8. Ochrona dla dziecka: Pracownik otrzyma wsparcie finansowe, gdy dziecko ulegnie wypadkowi, trafi do szpitala lub poważnie zachoruje, np. na cukrzycę typu 1, nowotwór złośliwy, zapalenie mózgu powodujące trwałe ubytki neurologiczne. W razie potrzeby istnieje możliwość konsultacji telefonicznej z lekarzem.
 9. Dodatkowe fundusze w razie powiększenia się rodziny: Pracownik otrzyma świadczenie po urodzeniu lub przysposobieniu dziecka w wieku poniżej 10 lat.
 10. Wsparcie finansowe dla noworodka: Pracownik otrzyma pieniądze gdy narodzi mu się dziecko.

Ceny ubezpieczeń grupowych na  życie czyli ile kosztuje polisa na życie?


Jak widać w ramach polisy grupowej możną osiągnąć szeroki zakres ochrony tak by to kiedy zadziała polisa jak i cena składki dopasowana była do potrzeb i możliwości danego zakładu pracy.  A Od czego zależy cena polisy na życie? Cena polisy może wynosić od 60-100 złotych miesięcznie, jednak wszystko będzie zawsze zależeć od struktury zatrudnienie, wieku, płci i przeważającego typu stanowisk w danej firmie. Na koniec jednak pamiętajmy, że to my sumę ubezpieczenia wybierzemy sami jak chcemy przeznaczyć a resztę potrzeb pracowników zawsze może uzupełnić ich indywidualna polisa  na życie.