AKADEMIA WIEDZY FINANSOWEJ

Ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania - co obejmuje i czy warto je kupić?

Autor:
Rafał Sroka
KATEGORIA:
Ryzyko
Data:
February 2024

Jak pisałem w jednym z artykułów o ubezpieczeniu w razie nieszczęśliwego wypadku, niestety, życie potrafi być bardzo nieprzewidywalne. Jednym ze zdarzeń, które może nas spotkać, jest wspomniane w tytule poważne zachorowanie. Zwykle przy takiej diagnozie towarzyszy nam multum emocji, od niedowierzania, po pytania ,,to co ja teraz zrobię". I o ile nie na wszystkie znajdziesz odpowiedź, tak ubezpieczenie w razie poważnego zachorowania, o którym dziś piszę, może w znaczny sposób pomóc Ci dojść do zdrowia oraz zmniejszyć wątpliwości co do przyszłości.

W artykule opisuje:

Zapraszam do lektury.

Czym jest poważne zachorowanie wg. Towarzystwa Ubezpieczeniowego?

Zanim zdecydujesz się na wybór odpowiedniej polisy ubezpieczeniowej spośród ofert różnych towarzystw, kluczowe jest pełne zrozumienie definicji poważnych chorób, zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia, oraz procedur uzyskiwania świadczeń w przypadku poważnego zachorowania. Warto zauważyć, że definicje poważnych chorób mogą znacznie się różnić w zależności od konkretnego dostawcy ubezpieczeń. W ofertach znajdziesz różnorodne rodzaje świadczeń, zależne od diagnozy poważnej choroby. Przekroczenie takiej diagnozy skutkuje wypłatą określonej sumy ubezpieczenia, ustalonej podczas zakupu polisy, a także może obejmować dodatkowe korzyści, takie jak wsparcie finansowe na rehabilitację, pokrycie kosztów hospitalizacji, leczenia i inne.

Jednym z głównych wspólnych kryteriów dla wszystkich poważnych chorób jest ich znaczący wpływ na organizm, uniemożliwiając normalne funkcjonowanie. Warto zwrócić uwagę na fakt, że najczęściej spotykane choroby uprawniające do korzystania ze świadczeń w ramach polisy ubezpieczeniowej obejmują nowotwory złośliwe, guzy mózgu, udar mózgu, zawał serca, chorobę Alzheimera, chorobę Parkinsona, niewydolność nerek oraz stwardnienie rozsiane.

W Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) każdego towarzystwa znajdziesz szczegółowy opis każdego z poważnych zachorowań, uwzględniający różne stopnie zaawansowania choroby, dodatkowe korzyści oraz umowy dodatkowe. Warto zapoznać się z tymi warunkami, aby dokładnie zrozumieć, jakie przypadki są objęte ochroną ubezpieczeniową.

Ponadto, ubezpieczenie może obejmować także inne przypadki, takie jak:

Oczywiście finalnie wszystkie zapisy są zależne od oferty towarzystwa ubezpieczeniowego.

Zakres ubezpieczenia na wypadek poważnego zachorowania - co obejmie umowa?

Skoro już znasz definicję, to skróćmy to do kwintesencji, czyli - od czego chroni mnie taka polisa? W zależności od rodzaju umowy, możesz liczyć na jedno lub kilka świadczeń.

  1. Najbardziej popularna jest po prostu wypłata w razie wystąpienia poważnego zachorowania określonego w umowie ubezpieczenia. Pieniądze trafiają na Twoje konto i to, co z nimi zrobisz zależy wyłącznie od Ciebie. Niektóre choroby mogą mieć kilka różnych wariantów i np. za łagodniejszą odmianę otrzymasz 50% sumy ubezpieczenia, o której piszę dalej. Teoretycznie po wypłacie świadczenia polisa się zamyka, ale niektóre towarzystwa oferują np. różne grupy chorób (nie łączące się ze sobą przyczynami lub skutkami), przez co możesz otrzymać 100% wypłaty w razie choroby A oraz drugie 100% w razie choroby B.
  2. Drugie świadczenie to pobyt w szpitalu w wyniku poważnego zachorowania. Zazwyczaj nie są to duże kwoty, ale stanowią miły dodatek i ,,dniówkę" za przebywanie w szpitalu.
  3. Nieco inny rodzaj, to zwrot kosztów leczenia. Tutaj pieniądze wypłacane są dokładnie wg. tego, co przedstawiają faktury i rachunki za leczenie. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby łączyć świadczenia.
  4. Ciekawym dodatkiem jest również druga opinia medyczna, która pozwala na wydanie diagnozy oraz konsultacje przez zbiór najlepszych specjalistów na świecie oraz przygotowanie planu leczenia za granicą (a w niektórych ofertach nawet jego opłacenie za olbrzymie pieniądze).
  5. Na koniec można wspomnieć o prostym assistance, czyli informacjach, pomocy w organizacji różnych usług wymaganych w przypadku ciężkich chorób itp.

Oczywiście ilość świadczeń oraz wybrane sumy wpływają na wysokość składki.

Wyłączenia i karencje, czyli czego NIE obejmuje zakres ochrony

Zanim podejmiesz decyzję o zakupie ubezpieczenia, należy mieć na uwadze, że są określone zasady kiedy ochrona lub wypłata świadczenia nie będzie należna. Można je pogrupować w dwie główne kategorie.

  1. Karencja - praktycznie każde ubezpieczenie chorobowe ma tzw. okres karencji, czyli czas od podpisania umowy kiedy ochrona nie działa. Jest to swoiste zabezpieczenie towarzystwa przed wyłudzeniami. Taki okres zwykle wynosi od 3 do 6 miesięcy, a po jego upływie ubezpieczenie działa w 100%.
  2. Stan zdrowia ubezpieczonego - jeśli do ubezpieczenia przystąpi osoba chora i zatai tą informację w ankiecie medycznej, towarzystwo ma pełne prawo (zgodnie z zapisami w OWU) nie wypłacić odszkodowania. To również ochrona przed wyłudzeniami, które zaszkodziłyby towarzystwu i innym ubezpieczonym.

Praktycznie każda polisa na życie ma podobne zasady, ale zawsze warto sprawdzić, czy nie ma dodatkowych ograniczeń lub wyłączeń.

Kiedy nastąpi wypłata świadczenia?

W sytuacji ubezpieczenia na wypadek poważnego zachorowania, zazwyczaj świadczenie jest wypłacane po potwierdzeniu diagnozy przez lekarza specjalistę. Niemniej jednak, istnieją przypadki, w których 50% świadczenia jest wypłacane przy postawieniu diagnozy, a pozostała część może być przekazana później, na przykład po przekształceniu łagodnego nowotworu w złośliwy. Konkretne zasady wypłaty świadczeń za poważne zachorowanie, włączając przypadki, w których wypłata jest ewentualna lub niewypłacalna, zostały szczegółowo określone w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Należy również uwzględnić dodatkowe informacje dotyczące momentów, w których możliwe jest uzyskanie świadczenia za poważne zachorowanie, obejmujące:

1. Potwierdzenie diagnozy przez lekarza specjalistę - często konieczne jest dostarczenie dokumentacji medycznej potwierdzającej postawioną diagnozę poważnego zachorowania.

2. Okres karencji - niektóre ubezpieczenia mogą wymagać, aby upłynął pewien czas od momentu rozpoczęcia polisy, zanim będzie możliwe skorzystanie ze świadczenia. Ten okres karencji może wynosić kilka miesięcy od daty rozpoczęcia ubezpieczenia.

3. Wymóg przetrwania - niektóre polisy ubezpieczeniowe mogą wymagać, aby ubezpieczony przeżył określony okres po potwierdzeniu diagnozy, aby otrzymać pełne świadczenie. Ma to na celu zapobieżenie nadużyciu ubezpieczenia w przypadku, gdy choroba jest już w zaawansowanym stadium.

4. Warunki dodatkowe - niektóre polisy ubezpieczeniowe mogą zawierać dodatkowe wymagania, takie jak konieczność przeprowadzenia określonych procedur leczniczych lub dostarczenia dokumentacji potwierdzającej konkretne objawy lub wyniki badań.

Wszelkie szczegóły dotyczące otrzymywania świadczeń za poważne zachorowanie są precyzyjnie określone w warunkach ubezpieczenia. Dlatego warto dokładnie się z nimi zapoznać przed wyborem konkretnego planu ubezpieczeniowego. Dzięki temu będziemy dobrze poinformowani i podejmiemy świadomą decyzję, dostosowaną do naszych indywidualnych potrzeb i sytuacji zdrowotnej.

Sumy ubezpieczenia - jak dobrze je wyliczyć

W sytuacji wystąpienia problemów zdrowotnych, osoba ubezpieczona może otrzymać wypłatę pełnej lub części wcześniej ustalonej sumy ubezpieczenia.
Przykładowo, zakładając ubezpieczenie na kwotę 400 000 zł i otrzymując diagnozę poważnej choroby, większość firm ubezpieczeniowych zazwyczaj wypłaca 100% sumy ubezpieczenia. Po takiej wypłacie, polisa ubezpieczeniowa zazwyczaj wygasa, chyba że firma ubezpieczeniowa postanowi inaczej. Warto zauważyć, że choroby często są grupowane, więc w przypadku diagnozy dwóch niepowiązanych ze sobą chorób, ubezpieczony otrzymuje podwójne świadczenie.
Rzeczywiste kwoty ubezpieczenia zależą od podobnych czynników, które wpływają na zakres ochrony:
1. Wiek ubezpieczonego, gdzie starsze osoby mogą spodziewać się wyższych kosztów ubezpieczenia i mniejszych możliwości, dlatego warto nie zwlekać z wykupieniem polisy.
2. Maksymalne sumy ubezpieczenia narzucone przez konkretną firmę ubezpieczeniową.
3. Rodzaj świadczenia, na które chcemy być ubezpieczeni.
4. Nasze możliwości finansowe, które wpływają na wysokość składki ubezpieczeniowej.
Warto pamiętać, że nie ma przeszkód, aby ubezpieczyć się w kilku różnych towarzystwach ubezpieczeniowych. Niemniej jednak, należy mieć na uwadze, że koszty leczenia, na przykład koszty zabiegów, będą pokryte tylko raz, podczas gdy świadczenie z tytułu poważnej choroby może być wypłacone wielokrotnie. Istotne jest zrozumienie szczegółów własnej polisy ubezpieczeniowej, aby być odpowiednio przygotowanym na różne sytuacje zdrowotne.

Czy warto kupić polisę na wypadek poważnego zachorowania (i nie tylko ją)?

Jeśli powyższe punkty nie przekonały Cię, że taka polisa jest bardzo dobrym rozwiązaniem, to odpowiem krótko - tak. Zazwyczaj nie lubię grać strachem, ale wszyscy widzimy ile zbiórek pojawia się na często niesamowicie drogie leczenie różnych chorób. Ubezpieczenie na życie pozwala zmniejszyć ryzyko takiej sytuacji i przede wszystkim żyć spokojniej, jako partner, mąż, żona, rodzic i tak dalej.

A dlaczego ,,nie tylko ją"? Kompleksowe ubezpieczenie na życie może zabezpieczać kilka ważnych stref życia, takich jak:

Jeśli chcesz porozmawiać o możliwościach, wystarczy, że się ze mną skontaktujesz. Zadbam o życie i zdrowie Twoich bliskich.