AKADEMIA WIEDZY FINANSOWEJ

Kompleksowy program emerytalny z pakietem ochronnym

Autor:
Rafał Sroka
KATEGORIA:
Case Study
Data:
June 2023

Kompleksowy program emerytalny z pakietem ochronnym

W zeszłym roku miałem przyjemność rozpocząć współpracę z klientem, który mieszka w Wielkiej Brytanii. Pan Konrad, utalentowany specjalista IT zatrudniony w jednej z wiodących firm w Londynie, zgłosił się do Kancelaria Finansowa Rafał Sroka w celu uzyskania kompleksowego doradztwa finansowego w zakresie przygotowania planu emerytalnego w 3 krajach w których rezyduje.

Plan emerytalny

Naszym głównym celem było zapewnienie Panu Konradowi maksymalnych korzyści emerytalnych przy jednoczesnym minimalizowaniu ryzyka inwestycyjnego. W tym celu, wdrożyliśmy strategię opartą na Indywidualnym Koncie Emerytalnym (IKE) oraz Indywidualnym Koncie Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE). Dzięki wykorzystaniu tych narzędzi, Pan Konrad mógł skorzystać z korzystnych ulg podatkowych oraz optymalizować swój plan emerytalny, osiągając większą elastyczność i potencjalne zyski. Kolejnym celem było zrozumienie i optymalizacja systemów emerytalnych w trzech krajach: Niemczech, Wielkiej Brytanii i Polsce, gdzie Pan Konrad będzie rezydował w najbliższych kilkudziesięciu latach. Nasza współpraca koncentrowała się na analizie i porównaniu tych systemów, aby Pan Konrad mógł osiągnąć pełne korzyści emerytalne z każdego kraju.

Dokonaliśmy dogłębnej analizy systemu emerytalnego w Niemczech, z uwzględnieniem wymogów dotyczących emerytury i potencjalnych korzyści. Przyjęliśmy podejście spersonalizowane, uwzględniając zarówno okresy pracy w Niemczech, jak i ewentualne przyszłe plany powrotu do Polski. Dzięki temu Pan Konrad mógł skorzystać z pełnego potencjału systemu emerytalnego w Niemczech.

Następnie skupiliśmy się na systemie emerytalnym w Wielkiej Brytanii, analizując warunki, wymogi i możliwości związane z osiąganiem emerytury w tym kraju. Przyjęliśmy spersonalizowany plan uwzględniający okresy pracy i płatności emerytalne, które Pan Konrad może otrzymać w Wielkiej Brytanii.

Ostatecznie skoncentrowaliśmy się na systemie emerytalnym w Polsce. Przeanalizowaliśmy wymogi, możliwości i korzyści związane z osiąganiem emerytury w Polsce, uwzględniając również przyszły powrót Pana Konrada do kraju. 

Dzięki dogłębnej analizie i porównaniu tych trzech systemów emerytalnych, Pan Konrad był w stanie zrozumieć różnice, korzyści i wymagania związane z emeryturą w każdym kraju. Opracowaliśmy spersonalizowany plan inwestycyjny, uwzględniający te trzy systemy emerytalne, aby zapewnić maksymalne korzyści i optymalizację dla Pana Konrada.

Plan aktywnego inwestowania

W ramach naszej współpracy, wykorzystaliśmy również aktywnie zarządzane fundusze, które dynamicznie dostosowują swoje aktywa w zależności od zmieniającej się koniunktury rynkowej. Dzięki temu, Pan Konrad miał możliwość osiągnięcia większych zwrotów przy jednoczesnym minimalizowaniu ryzyka straty.

Ochrona dochodu 

Oprócz optymalizacji systemu emerytalnego, nasza współpraca obejmowała również kompleksowy plan ochrony dochodu dla Pana Konrada. Ten plan zapewniał finansowe zabezpieczenie w przypadku poważnej choroby lub ciężkiego wypadku, dając mu poczucie bezpieczeństwa i stabilności w każdej sytuacji.W ramach kompleksowego planu ochrony dochodu dla Pana Konrada w Niemczech, Wielkiej Brytanii i Polsce, zapewniliśmy mu ubezpieczenie na wypadek ciężkich chorób, kalectwa oraz niezdolności do pracy. Dodatkowo, opracowaliśmy polisy ubezpieczeniowe, które oferują wsparcie finansowe w przypadku wypadków oraz pobytu w szpitalu w każdym z tych krajów. Dzięki temu, Pan Konrad ma pełne zabezpieczenie i pewność, że w sytuacjach awaryjnych otrzyma odpowiednią pomoc i wsparcie finansowe.

Współpraca z Panem Konradem była pełna zaangażowania i wspólnego dążenia do osiągnięcia jego celów finansowych. Dzięki zastosowaniu Indywidualnego Konta Emerytalnego, aktywnie zarządzanych funduszy i kompleksowego planu ochrony dochodu, Pan Konrad miał możliwość maksymalizacji swoich korzyści emerytalnych przy jednoczesnym minimalizowaniu ryzyka. 

Zapraszamy do kontaktu by pokazać co możemy zrobić dla Ciebie!