AKADEMIA WIEDZY FINANSOWEJ

Jak zadbać o efektywność i entuzjazm pracowników - część 1 z 2

Autor:
Rafał Sroka
KATEGORIA:
Rozwiązania dla biznesu
Data:
February 2024

Rok 2024 to czas, kiedy chcę dostarczać jeszcze więcej wartości w moich publikacjach. O tym wspominałem juz tutaj. Dlatego skupię się na tematach, w których mam największe doświadczenie i pasję. Będę dzielił się wiedzą, która pomoże Ci osiągnąć jeszcze większy sukces, jeszcze szybciej.

Doświadczenie w zarządzaniu ludźmi

Przez większość swojej kariery zawodowej zarządzałem ludźmi na różnych stanowiskach liderskich. Pracowałem w różnych branżach, od bankowości inwestycyjnej po ubezpieczenia i produkcję. W ostatnim czasie zajmuję się również konsultingiem.

Często moje działania projektowe skupiają się na podnoszeniu efektywności pracy, co prowadziło do obniżenia kosztów i wzrostu ROI z kapitału ludzkiego.

Dlaczego skupiamy się na ludziach?

W mojej opinii, kluczem do efektywności jest skupienie się na ludziach. To oni wykonują pracę i to oni mogą ją usprawniać. Można to zrobić na dwa sposoby:

Metryki efektywności

Duże organizacje świadomie podchodzą do tworzenia wartości przez swoje usługi i produkty. Coraz więcej średnich i małych przedsiębiorstw również zaczyna rozumieć znaczenie kapitału ludzkiego.

W zarządzaniu przedsiębiorstwem istnieją dwa podejścia do kapitału ludzkiego:

Ja uważam, że ludzie są najważniejszą częścią każdej organizacji. Żadna organizacja nie miałaby racji bytu bez nich.

Złoty środek

Ważne jest, aby znaleźć złoty środek między tym, ile dajemy pracownikom, a ile od nich otrzymujemy. Tworzenie wartości polega na dawaniu i otrzymywaniu. Aby otrzymywać wartość, musimy odpowiednio mierzyć koszt jej wytworzenia. Peter Drucker mawiał, "czego się nie da zmierzyć, nie da się zarządzać". Przez lata pracy w organizacjach nastawionych na efektywność, zgromadziłem bogate doświadczenie w tej dziedzinie.

Jak mierzyć efektywność pracy?

Większość organizacji zna podstawowy koszt zatrudnienia, ale nie wie, co dokładnie robią pracownicy w danym czasie. Nie wiedzą, jaki jest wynik danego działania.

Przykład z banku inwestycyjnego

W dużych bankach inwestycyjnych tworzy się całe organizacje nastawione na efektywność. Przykładem są Centra Usług Wspólnych między innymi chętnie lokowane w Polsce i Indiach.

Poziomy pomiaru

Metody pomiaru

Aplikacja do pomiaru czasu pracy swojej i pracowników.

Poniżej znajdziesz więcej informacji aplikacji ktorą sam stosuję od zeszłego roku w własnej działności. Po długim researchu, mogę z czystym sumieniem powiedzieć że jest to narzędzie warte swojej ceny, ze świetnym stosunkiem ceny do oferowanej wartości, bardzo ułtawiające monitoring codzinnej pracy, rozliczanie pracowników i kontrahentów. Posiada bardzo intuicyjny dashboard i łatwe ale rozbudowane raportowanie.

TimeCamp, bo o nim mowa, to aplikacja, która pomaga w mierzeniu czasu pracy i zarządzaniu zadaniami. Może być ona wykorzystywana zarówno przez firmy, jak i osoby prywatne.

Funkcje TimeCamp:

Korzyści z korzystania z TimeCamp:

TimeCamp jest dostępny w wersji darmowej i płatnej. Wersja darmowa pozwala na korzystanie z podstawowych funkcji aplikacji. Wersja płatna oferuje dodatkowe funkcje, takie jak:

Przykład mierzenia efektywności w firmie medialnej:

W pewnej firmie medialnej mierzyłem koszt wytworzenia pracy. Zarząd musiał zdecydować, czy lepiej jest outsorsować określone zadania, czy wykonywać je we własnym zakresie.

Mierzenie efektywności pracy zespołu za pomocą metryk przynosi szereg korzyści dla organizacji, umożliwiając zarówno identyfikację obszarów do poprawy, jak i wyróżnianie i replikowanie najlepszych praktyk. Efektywne śledzenie wydajności zespołu może prowadzić do większej satysfakcji klientów, poprawy produktywności i efektywności zasobów, a także do zwiększenia ogólnej satysfakcji pracowników.

Przykład innych korzyści z mierzenia efektywności zespołu:

Jednym z przykładów korzyści z wprowadzenia metryk efektywności zespołu może być wykorzystanie dashboardów projektowych, które umożliwiają monitorowanie takich wskaźników jak liczba zadań ukończonych przez projekt, całkowita liczba godzin przepracowanych, a także liczba zadań zaległych czy ukończonych w ramach danego projektu. Dzięki tym informacjom menedżerowie projektów mogą nie tylko na bieżąco oceniać postępy w pracy zespołu, ale także szybko reagować na ewentualne opóźnienia czy problemy, co w efekcie przyczynia się do lepszej organizacji pracy i skuteczniejszego wykorzystania zasobów.

Jakie metryki warto śledzić:

Narzędzia i metody pomiaru wydajności zespołu:

Wykorzystanie oprogramowania i narzędzi przeznaczonych do śledzenia wydajności w czasie rzeczywistym pozwala zespołom na monitorowanie postępów, przydzielanie zadań i ocenę indywidualnych wkładów. Narzędzia te oferują przejrzystość, zwiększają odpowiedzialność i ułatwiają komunikację w zespole.

Wyzwania i ograniczenia w mierzeniu wydajności zespołu:

Mierzenie wydajności zespołu wiąże się z wyzwaniami, takimi jak subiektywność w ocenach, równowaga między oceną wydajności indywidualnej a zespołowej oraz wpływ czynników zewnętrznych, które mogą znacząco wpłynąć na metryki wydajności. Istotne jest, aby zachować równowagę i nie polegać wyłącznie na metrykach, które mogą nie uchwycić wszystkich aspektów wydajności zespołu.

Zastosowanie metryk w praktyce:

Przykłady metryk, które można śledzić, to m.in. zadowolenie pracowników, prędkość zespołu, jakość, metryka burndown, wskaźnik komunikacji, efektywność kosztowa.

Podsumowanie

Pomiar efektywności pracy jest kluczowy dla każdego przedsiębiorstwa. Pozwala on na optymalizację procesów, obniżenie kosztów i zwiększenie zysków.

W kolejnej części artykułu omówię, jak budować entuzjazm do działania wśród pracowników.