AKADEMIA WIEDZY FINANSOWEJ

Jak zabezpieczyć spółkę na wypadek śmierci wspólników?

Autor:
Rafal Sroka
KATEGORIA:
Case Study
Data:
March 2023

Jesteś współwłaścicielem spółki? Aby uniknąć kłopotów w sytuacji śmierci któregoś ze wspólników, potrzebujesz zabezpieczyć ją na taką ewentualność. Czy już to zrobiłeś? Jeśli nie o tym, jak zabezpieczyć ją najtaniej i najprościej, przeczytasz w tym artykule.

Życie pisze dla nas różne scenariusze i choć nie możemy ich przewidzieć, na niektóre z nich możemy się przygotować i zabezpieczyć. W przypadku spółki możemy zabezpieczyć ją jeszcze w trakcie jej trwania (inter vivos – napiszę o tym w osobnym artykule) oraz na okoliczność śmierci jednego ze wspólników. W tym artykule skupię się na rozwiązaniu mortis causa, czyli po śmierci.

Dziedziczenie spółki w sytuacji śmierci jednego ze wspólników

Kluczowe wytyczne dotyczące dziedziczenia spółki w razie śmierci jednego ze wspólników dyktuje prawo. Jeżeli mamy dwóch czy trzech wspólników będących właścicielami spółki, w sytuacji, gdy jeden z nich umiera, wspólnikiem spółki staje się jego rodzina, czyli żona lub dzieci w zależności od tego, czy ją miał.

Wyobraź sobie sytuację, gdy w Twojej organizacji po śmierci jednego ze wspólników podejmując decyzję dotyczącą jej funkcjonowania, musisz brać pod uwagę zdanie żony wspólnika czy jego nieletnich dzieci lub iść do sądu rodzinnego. Z pewnością chcesz uniknąć takiej sytuacji, nawet jeżeli przez chwilę się nad tym zastanawiasz, to wierz mi, że tego nie chcesz. Jak się zabezpieczyć przed taką sytuacją? Odpowiedź poniżej.

Jakie zabezpieczenie na wypadek śmierci wspólników będzie najlepsze?

Aby uniknąć opisanej wyżej sytuacji, niezbędne są odpowiednie zapisy w statucie spółki mówiące o tym, co się dzieje w momencie śmierci jednego czy dwóch z nich. Ważne, aby spadkobiercy spółki byli spłaceni w części proporcjonalnej do wartości firmy, z góry wyznaczonej.

Najprostszą, najtańszą metodą zabezpieczenia siebie oraz spółki jest polisa na życie, a dokładnie ubezpieczeniowa polisa na życie dla wszystkich wspólników tzw. zabezpieczenie krzyżowe (każdy z współwłaścicieli spółki wykupuje sobie polisę na życie na określoną wartość). Załóżmy, że firma warta jest 3 mln, wówczas każdy z trzech wspólników kupuje ubezpieczenie na życie na milion złotych i uposaża wspólników. Dzięki temu mają oni pieniądze na spłatę spadkobierców, zakładając, że wcześniej zrobiono odpowiednie zapisy.

Warunki polisy zabezpieczającej spółkę na wypadek śmierci wspólników

Odpowiedni zapis we wspomnianym statucie firmy plus polisa na odpowiednich warunkach tworzą idealne rozwiązanie. Opisałem je tutaj w dużym skrócie, jeżeli chcesz dowiedzieć się: