AKADEMIA WIEDZY FINANSOWEJ

Jak ubezpieczyć start-up i co powinna zawierać polisa?

Autor:
Rafał Sroka
KATEGORIA:
Case Study
Data:
March 2023

Start-up to tak naprawdę po prostu przedsiębiorstwo, ale często wyróżnia się nowymi technologiami, innowacyjnym podejściem, a przede wszystkim – innymi potrzebami niż np. zwykłe biuro rachunkowe.

Jaki rodzaj ubezpieczenia będzie najlepszy?

Dobrze dobrana polisa firmowa z odpowiednim zakresem!

ubezpieczenie start-upu

Czym jest start-up?

Zacznijmy od krótkiej definicji tego, czym jest start-up. To nowo utworzone przedsiębiorstwo, które skupia się na sprawdzeniu lub wyszukaniu modelu biznesowego, który przyniesie największe zyski. Najczęściej start-upy związane są z technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi (IT/ICT) oraz sektorami high-tech. Może to być np. nowoczesne rozwiązanie informatyczne, fizyczny produkt lub proces, który można wdrażać w firmach zewnętrznych.

Wspólnymi cechami start-upów są zazwyczaj:

W przypadku ubezpieczeń, pierwszy oraz drugi punkt mogą sprawiać problemy. Nie wszystkie towarzystwa ubezpieczeniowe obejmą pełną ochroną świeżo powstałe firmy lub zagwarantują wysokie sumy ubezpieczenia. Oczywiście jak wszędzie, wszystko w tym przypadku zależy od sytuacji indywidualnej – jedno towarzystwo odmówi, drugie przyjmie z otwartymi ramionami. W przypadku firm towarzystwa oferują zakres ochrony dostosowywany bardzo indywidualnie, dlatego dużo zależy od potrzeb start-upu i oferty danego towarzystwa.

Ryzyka w prowadzeniu start-upu

Start-upy są narażone na wiele ryzyk, które mogą prowadzić do ich bankructwa lub do poważnych zakłóceń w funkcjonowaniu. Dlatego kluczowe dla nich jest umiejętne reagowanie na ryzyko, ponieważ przekłada się to na budowanie konkurencyjności. Istnieje sześć metod postępowania z ryzykiem, w tym transfer ryzyka, czyli przeniesienie go na inny podmiot, np. przez ubezpieczenie.

Analizując wyniki badania, stwierdzono, na istnienie różnic w poziomie oczekiwań dotyczących realizowanego procesu zarządzania ryzykiem w odniesieniu do przeniesienia ryzyka na klientów/dostawców oraz unikania ryzyka.

Firma ubezpieczeniowa może pomóc start-upom w zabezpieczeniu się przed ryzykiem, oferując ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia zdrowotne, ubezpieczenia na wypadek choroby lub urazu, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, a także ubezpieczenia mienia i biznesu. W ten sposób start-upy będą mogły skupić się na swoim biznesie, a jednocześnie zabezpieczyć się przed niespodziewanymi sytuacjami, które mogą zaszkodzić ich funkcjonowaniu.

(Źródło: Ryszard Pukała, „Finansowanie ryzyka start-upów z wykorzystaniem ubezpieczeń”, Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu)

Od czego można ubezpieczyć start-up?

Tak jak napisałem w pierwszym akapicie, start-up to po prostu inna nazwa na przedsiębiorstwo, dlatego ubezpieczyć można je praktycznie od wszystkiego. Zaczynając od ubezpieczeń od ognia i innych zdarzeń losowych, przez obowiązkowe ubezpieczenia (np. OC przewoźnika, jeśli start-up jest w tej branży), czy też ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Warto jednak skupić się na kilku najważniejszych, ze względu na charakterystykę i najczęstsze problemy oraz wymagania start-upów.

start-up polisa

Odpowiedzialność cywilna przedsiębiorstwa

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej to tak naprawdę ,,koło ratunkowe” dla przedsiębiorstwa. Szczególnie na ryzyko narażone są właśnie start-upy, które oferują np. wysokiej jakości oprogramowanie, ale jeszcze nieprzetestowane na rynku. Co, jeśli źle dopracowany program spowoduje straty u osoby trzeciej? W takim wypadku na pomoc przychodzi właśnie OC firmy. W zależności od zakresu, dodatkowych klauzul (OC pracodawcy, OC za towar, OC informatyka itp. itd. Możliwości są praktycznie nieskończone), będzie ono chronić firmę przed roszczeniami osób trzecich.

Start-upy ze względu na innowacyjne i często nieprzetestowane jeszcze rozwiązania są szczególnie narażone na takie problemy, dlatego OC to ABSOLUTNA POSTAWA.

Majątek przedsiębiorstwa

Majątek firmy to wszystkie aktywa, które są niezbędne do wykonywania danej działalności. W przypadku start-upów, bardzo często są to drogie komputery, oprogramowanie, sprzęty potrzebne do tworzenia produktów.

Ubezpieczyć możemy je w dwóch zakresach:

Sumy tak naprawdę zależą od tego, jakiej wartości jest dany sprzęt. Za ubezpieczenie 50 MacBooków zapłacimy więcej niż kilku prostych laptopów, co jest całkowicie logiczne.

W przypadku ubezpieczenia majątku zdecydowanie nie należy skąpić i oszczędzać kilku złotych, żeby wybrać gorszy zakres. Skoro chcesz zainwestować w swój start-up często spore pieniądze i stawiasz na duże ryzyko, to czemu dokładać tu np. ryzyko utraty możliwości dalszej pracy przez zniszczony sprzęt?

ubezpieczenie firmy

Assistance dla firmy

Assistance firmowy to dodatkowe ubezpieczenie, które gwarantuje tobie oraz twoim pracownikom zorganizowanie i pokrycie kosztów różnego rodzaju specjalistów.

Może to dotyczyć wszelkich nagłych sytuacji np.

Przykładów można wymieniać naprawdę sporo. Dla właściciela start-upu jest to jedno zmartwienie o awarie mniej, dla pracowników pewność, że w razie potrzeby nie zostaną na lodzie w biurze.

Ochrona  prawna

Ochrona prawna jak sama nazwa wskazuje gwarantuje dostęp do opinii prawniczej, prawników itp. Gwarantuje zwrot kosztów prowadzonych przez ubezpieczonego sporów prawnych, a także wsparcie merytoryczne w postaci wykwalifikowanych doradców na infolinii prawnej.

To ubezpieczenie może się przydać zwłaszcza na początku drogi start-upu, kiedy mogą występować różne problemy i zagrożenia czekające na rozwijające się przedsiębiorstwo.